ALKMAAR - De Alkmaarse kaasmarkt heeft in 2018 een recordaantal bezoekers getrokken. Met in totaal 27 kaasmarkten op vrijdagochtend en 9 op de dinsdagavond komt het aantal gemeten kaasmarktbezoekers uit op 177.109. Dat is 4,6% meer dan in 2017. Afgelopen seizoen heeft het uitzonderlijke weer, extreme hitte of enorme regenval, een aantal keren parten gespeeld. Zo is een kaasmarkt ingekort vanwege de hoge temperatuur.

Gerekend vanaf de basistelling in 2008-2014 met gemiddeld 104.000 bezoeker ligt het bezoekersaantal zelfs ruim 70% hoger. De groei van de afgelopen jaren is mede bereikt door uitbreiding van het aantal kaasmarkten tot en met eind september, het instellen van de avondkaasmarkten en een gericht marketing- en promotieplan rondom de kaasmarkt. Vooral de avondkaasmarkt, in 2018 op alle dinsdagen in juli en augustus, heeft groeipotentie.

Met de groei van 70% wordt aan de doelstelling van het Actieprogramma Economie 2015-2019 – 10% meer kaasmarktbezoeken in 4 jaar – ruimschoots voldaan. Het doel van het Actieprogramma Economie is de Alkmaarse economie te stimuleren door bezoekers naar Alkmaar te trekken en uitgaven in Alkmaar te verhogen.