ALKMAAR - Op vrijdag 13 juli om 10.00 uur opent een Alkmaars raadslid de Alkmaarse kaasmarkt. Wie dit raadslid is, is afhankelijk van de uitkomst van de Alkmaar Quiz. Alle raadsleden worden voorafgaand ontvangen in de raadzaal van het Stadhuis. Hier wordt hun kennis over Alkmaar op de proef gesteld. Wie Alkmaar het beste kent, mag de kaasbel luiden. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. De raadsleden zijn uitgenodigd door het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Piet Bruinooge is deze ochtend gastheer.

De gemeenteraad
Op 21 maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad gekozen. Deze werd op donderdag 29 maart geïnstalleerd. De gemeenteraad in Alkmaar bestaat uit 39 raadsleden. De leden komen uit 11 politieke partijen. De raadsleden uit één partij vormen samen een fractie. Naast kaders stellen en controleren, vervult de gemeenteraad de vertegenwoordigende rol voor alle Alkmaarders.

De raad vergadert gemiddeld één keer per 3 weken. Daarnaast zijn er verschillende raadscommissies, waarin eerst uitgebreid de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders worden behandeld. Nadat de verschillende partijen in de commissies advies hebben uitgebracht, wordt het voorstel ter bespreking in de raadsvergadering ingebracht. De fracties werken ook achter de schermen, bijvoorbeeld aan hun partijprogramma of aan een onderzoek. Al met al besteedt een raadslid 30 tot 100 uur per maand aan het raadswerk. De meesten raadsleden doen het raadswerk naast hun ‘gewone’ werk.

36 Alkmaarse kaasmarkten
Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Vorig jaar trok dit kleurrijke evenement een record aantal bezoekers (ruim 169.000). De kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De kaasmarkt is dit jaar van 30 maart tot en met 28 september op vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Daarnaast worden er op de dinsdagen in juli en augustus van 19.00 tot 21.00 uur avondkaasmarkten gehouden. Alle kaasmarkten zijn op het Waagplein in Alkmaar.