ALKMAAR - Alkmaar werkt aan een duurzame, klimaatbestendige, groene en schone gemeente. Onlangs is daar ook buiten de landsgrenzen aan gewerkt. In Portugal waren 46 partners uit 13 landen aanwezig. Zij gaan samenwerken om 8 historische steden duurzaam te maken. Gemeente Alkmaar gaat samen met de stad Évora, als eerste aan de slag met de activiteiten van dit project.

Horizon 2020
Steden met cultureel en historisch erfgoed lopen vaak tegen dezelfde zaken aan als het gaat om het duurzaam maken van de omgeving. Door op Europees niveau samen te werken, kunnen ervaringen en kennis worden gedeeld en wordt innovatie bevorderd. Dit project, Horizon2020, ging op 9 en 10 oktober van start in Évora, Portugal. Gemeente Alkmaar was hier als programmamanager van 11 deelnemende lokale partners vertegenwoordigd.

Energie-positieve wijken
Om steden duurzaam en leefbaar te maken, richt dit project zich op energie-positieve wijken. Dit houdt in dat er in buurten lokaal en op een duurzame manier energie wordt opgewekt. Vervolgens wordt deze energie opgeslagen om te worden verdeeld en verbruikt. De uitvoering van dit project leidt tot een grote CO2-reductie. Op basis van de eerste ervaringen in Évora en Alkmaar wordt dit later uitgewerkt in zes andere Europese steden. Vele historische steden kunnen hier inspiratie uit halen.

“De gemeente Alkmaar is vereerd en trots om als eerste aan de slag te gaan met dit project. Alkmaar is niet alleen een stad met een sterk cultureel en historisch erfgoed; het is ook een ondernemende en moderne stad met een sterke kennis gedreven economie, gebaseerd op duurzaamheid, toerisme, gezondheidszorg, ondernemerschap en innovatie. Zowel de samenwerking tussen beide partners in Europa als lokaal in Nederland zal innovatie van energie positieve programma’s stimuleren en daarmee de kosten verlagen. Samenwerking in dit project en het delen van kennis en ervaringen zal de wereld een betere plek maken”. - Programmamanager Duurzaamheid Peter van den Dries

“Duurzaamheid is breed en raakt vele portefeuilles: klimaatadaptatie, energie, innovatie, vergroening, verkeer, vastgoed enz. en heeft effect op de gehele inrichting de stad en de regio. Het is bij uitstek een integraal onderwerp en een belangrijk onderdeel van ons coalitieakkoord. Het is belangrijk dat we de komende jaren werken aan het ombouwen naar een duurzame stad (en land). Hiervoor is inbreng vereist van iedereen; inwoners, bedrijven en gemeenteraad”. - wethouder Duurzaamheid Christian Braak