ALKMAAR - Het recent verschenen rapport ‘Alkmaar zelfbewust en adaptief’ leert dat de kracht van samenwerking in het gezamenlijk optreden van de regiogemeenten ligt.

De Regio Alkmaar moet meer als ware het één stad acteren. Dat biedt meerwaarde voor alle inwoners en ondernemers van de regio. Ook voor het overbrengen van de boodschap van de Regio Alkmaar naar provincie of Den Haag is het optreden als één stadsregio cruciaal. Belangrijk is om elkaar gezamenlijk te vinden op de inhoud. Mogelijke fusieprocessen zijn hier eerder een afgeleide van.

De afgelopen periode hebben de gemeenteraad van Alkmaar en het college van burgemeester en wethouders zich, in opdracht van de gemeenteraad, intensief bezig gehouden met de verbetering van de regionale samenwerking. Recent verscheen het hieruit voortvloeiende onderzoek naar de meerwaarde voor Alkmaar van een eventuele intensivering van regionale samenwerking. Het college van burgemeester en wethouders ziet dit rapport ‘Alkmaar zelfbewust en adaptief’ als een belangrijke stap richting de toekomst.

De regio gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Langedijk, Heerhugowaard en Alkmaar werken al vele jaren samen. Maar het kan altijd beter. En het moet beter, want de opgaven voor de gemeenten en de regio veranderen snel. Belangrijke conclusies van het rapport zijn:

  • vooral op de thema’s wonen, sociaal domein en recreatie/toerisme is er een meerwaarde bij intensievere samenwerking
  • de regio zou meer moeten acteren als ware het één stad
  • niet de bestuursstructuren maar de bestuurlijke slagkracht maakt dat een regionaal bestuurlijk geluid op MRA niveau, provinciaal, landelijk of Europees niveau gehoord wordt

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar onderschrijft het advies om het adaptief vermogen van Alkmaar te vergroten. Om goed in te kunnen spelen op de veranderende opgaven van de gemeenten en de regio moet snel geschakeld kunnen worden in wisselende coalities. Daarbij zal de Regio Alkmaar meer moeten acteren als ware het één stad. Alkmaar wil daarom de bekomende tijd inzetten op:

  • een regionale strategische agenda
  • het versterken van de uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende gemeenten binnen Regio Alkmaar

De verdere uitwerking wordt in samenspraak met de regio gemeenten gedaan. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen ziet het college van B&W in de bevindingen van het onderzoeksrapport een goede basis om na 21 maart 2018 verder in te vullen