ALKMAAR - De gemeente Alkmaar wil straatintimidatie tegengaan. Daarom ondertekent op 19 augustus burgemeester Anja Schouten de Safe Streets verklaring. Dit doet zij in het bijzijn van Ingrid Michon-Derkzen, VVD-Tweede Kamerlid, Victoire Mbala en Lena Olivier, bestuursleden van UN Women Nederland, de vrouwenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Na het tekenen van de verklaring wordt de kaasbel geluid door Michon-Derkzen. Ze geeft om 10.00 uur daarmee hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen.

Safe Streets

De Safe Streets campagne is een Nederlandse afgeleide van de wereldwijde Safe Cities campagne van UN Women tegen straatintimidatie. Straatintimidatie wordt steeds meer erkend als een wereldwijd probleem, waartegen vooral lokale overheden moeten optreden. Ook in Nederland krijgt 80% tot 85% van de vrouwen en meisjes met straatintimidatie te maken. Inmiddels zijn 15 Nederlandse gemeenten verspreid over Nederland aangesloten bij de Safe Streets campagne. Alkmaar wordt dus nummer 16. Er wordt ingezet op drie speerpunten, namelijk: voorlichting, preventie en aanpak. Met het ondertekenen van de verklaring geeft Alkmaar aan de problemen in de openbare ruimte rondom veiligheid van vrouwen (maar ook mannen) aan te willen pakken en bewustwording op dit onderwerp te creëren. Het is een statement dat straatintimidatie niet geaccepteerd wordt in Alkmaar.

Voorlichting

Concreet wordt er ingezet in op bewustwording onder jongeren en volwassenen. Zo hangen er vanaf maandag 22 aug t/m 4 september weer posters in de stad om mensen bewust te maken wat straatintimidatie is. Ook via sociale media wordt hier regelmatig aandacht aan besteed. De jongerenwerkers spreken jongeren hier ook op aan en geven voorlichting.

Preventie

Het onderwerp straatintimidatie staat op de agenda van de gebiedsteams. Het heeft dus de aandacht van politie, handhaving en jongerenwerkers. Samen kijken de gebiedsteams wat ze kunnen doen om straatintimidatie tegen te gaan.

Aanpak

Vorig jaar is een meldpunt ingericht waar slachtoffers van straatintimidatie melding kunnen maken. Dit kan via www.alkmaar.nl/straatintimidatie. Elke melding wordt gelezen en er wordt contact opgenomen met het slachtoffer indien die dat wil. Ook wordt er gekeken naar op welke plekken het meest gemeld wordt en hoe deze plekken veiliger gemaakt kunnen worden.

Ook is straatintimidatie strafbaar gesteld in de APV. Als gezien wordt dat er hinderlijk gedrag wordt vertoond op straat dat intimiderend is, kan hiertegen opgetreden worden door bijv. een geldboete die wordt opgelegd.

Door het tekenen van de Safe Streets verklaring benadrukken we nogmaals dat de gemeente Alkmaar straatintimidatie niet accepteert en dat we verder aan de slag gaan met onze aanpak om dit te uit te bannen.

Luiden van de kaasbel

Na de ondertekening van de verklaring gaat het gezelschap richting het Waagplein voor het openen van de kaasmarkt. Daar luidt Michon-Derkzen de aanvangsbel. Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse Kaasmarkt op het Waagplein is een traditie sinds 1593. Jaarlijks bezoeken ruim 175.000 mensen dit kleurrijke evenement. De kaasmarkt in Alkmaar is elke vrijdagochtend van 25 maart tot en met 30 september 2022 van 10.00 -13.00 uur. Daarnaast zijn er in de maanden juli en augustus ook avondkaasmarkten: elke dinsdagavond van 19.00-21.00 uur. Rond de markt wordt altijd een gezellige ambachtsmarkt/braderie georganiseerd.