ALKMAAR - Gemeente Alkmaar sluit zich aan bij Bereikbare steden. Met Bereikbare steden brengt Alkmaar haar ambitie op verschillende thema’s bij het Rijk onder de aandacht en werkt ze aan het versneld aanpakken van het woningtekort, het optimaliseren van de ov-bereikbaarheid, het stimuleren van de werkgelegenheid, het verduurzamen en klimaatveranderingsbestendig maken en het blijvend investeren in de leefbaarheid, de ontmoetingsfunctie en inclusiviteit. Deze ambities zijn vastgelegd in het gebiedsplan dat afgelopen dinsdag door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Hiermee laat Alkmaar zien welke grote toekomstige opgaven zij met de MRA en de provincie NH via Bereikbare steden kan realiseren.

Bereikbare steden is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en negen de middelgrote steden Alkmaar, Almere, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Hoofddorp, Lelystad, Purmerend en Zaanstad. Bereikbare steden richt zich op de verdichtingsopgave op en rondom de stedelijke openbaar vervoersknopen in deze steden. Ze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan genoemde opgave van onder meer de bouw van 65.000 woningen en de realisatie 21.000 banen tot 2030. Daarvan is het doel dat Alkmaar minstens 6.100 woningen en 2.000 banen gaat realiseren.

Wethouder bereikbaarheid Robert te Beest is blij met het initiatief:“Samen staan we sterker! We laten in gezamenlijkheid zien dat we als gemeenten klaar zijn voor een versnelde uitvoering van de woningbouwopgave en de mobiliteitsopgaven die daar sterk mee samenhangen. Gezamenlijk met de Metropoolregio werken we integraal aan mobiliteit, economie, wonen en klimaat. Alkmaar is onderdeel van het zogenaamde Daily Urban System van de MRA. Dit betekent dat veel mensen uit Alkmaar binding, in de vorm van werk, ontspanning of anderszins, hebben met de MRA.” Wethouder bereikbaarheid Robert te Beest