ALKMAAR - Veel kerken in ons land worden bedreigd met sluiting. Daarom wordt in diverse gemeentes een kerkenvisie opgesteld. Ook in Alkmaar wordt aan een toekomstvisie gewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de kerkeigenaren.

“De gemeente wil zorgvuldig omgaan met onze kerken om ze te behouden voor de toekomst, net als al ons mooie erfgoed in Alkmaar. Kerken hebben behalve de erfgoedfunctie ook een emotionele waarde voor veel bewoners. Hier willen we het gesprek over aangaan, om de waarde van de kerken te bewaren op manieren die passen bij de tijd en bij Alkmaar.” Christian Braak, wethouder cultuur en erfgoed

Rapport met een blik in de toekomst

Alkmaar telde ooit tachtig kerken waarvan er zestien in de loop van de tijd zijn verdwenen. Van alle 64 religieuze gebouwen die de gemeente Alkmaar nu kent, zijn de gegevens verzameld. Gegevens als de ligging, het bouwjaar, de geloofsrichting, de beschermde status en het huidige gebruik. Van deze gebouwen zijn er veertig aan hun uiterlijk herkenbaar als kerk en hier zijn ook van binnen de kerkruimte bewaard gebleven. Daarom zijn deze kerken nader bekeken, op bijvoorbeeld de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit. Een aantal kerken deed mee aan een duurzaamheidsonderzoek. Het rapport werpt ook een eerste blik vooruit. Hoe is het beeld over 15 jaar? Daarnaast zijn de zwakke en sterke punten op rij gezet en de kansen die daaruit voortkomen. Het rapport is te vinden op : https://www.erfgoedalkmaar.nl/kerkenvisie/

Gespreksrondes van start
Wat komt er in de kerkenvisie te staan? Nu het rapport er ligt, gaan de kerkeigenaren hierover met elkaar in gesprek. De toekomst treft niet alleen de gebouweigenaren. Velen voelen zich verbonden met kerken. Dat kan zijn voor het geloof, voor een bezoek aan een concert, voor een cursus of als buurtbewoner. Daarom krijgen onder andere maatschappelijke instanties en instellingen voor cultuur en erfgoed binnenkort een uitnodiging om mee te praten. Later in het jaar krijgen alle inwoners van de gemeente Alkmaar gelegenheid om hun mening te geven. Inwoners kunnen ook nu al hun stem laten horen. Dit kan eenvoudig met het invullen van een korte vragenlijst. De vragenlijst is straks verkrijgbaar bij buurthuizen, bibliotheken en de kerken. Maar deze is ook online in te vullen via: https://www.erfgoedalkmaar.nl/kerkenvisie/