ALKMAAR - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de subsidie aan Poppodium Victorie structureel te verhogen met € 424.000,-.

Poppodium Victorie opende in mei 2017 zijn deuren op Overstad. Sinds de opening gaat het goed met het poppodium. Zowel nationale- als internationale artiesten vinden inmiddels hun weg naar Alkmaar en ook de stijgende bezoekersaantallen laten zien dat het poppodium populair is. Victorie biedt een podium aan nieuw talent, zowel lokaal als nationaal. Met een breed programma, van hiphop en pop tot heavy metal en Nederlandstalig, trekt het poppodium bezoekers van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking. Begin 2018 bleek echter dat het poppodium ondanks de positieve resultaten met de huidige subsidie de bedrijfsvoering niet rond kan krijgen.

Hoge kwaliteit
Poppodium Victorie is een kwalitatief hoogwaardig podium. Het is hét podium van Alkmaar en omstreken. Victorie neemt een centrale positie in het culturele aanbod in Alkmaar. Het is een belangrijke voorziening, niet alleen voor de stad maar voor de hele regio. Het poppodium zet Alkmaar ook landelijk op de muzikale kaart. Er is het college dan ook alles aan gelegen om het poppodium voor Alkmaar te behouden. Daarom is aan twee onderzoeksbureaus gevraagd de tekorten te onderzoeken en een advies uit te brengen.

Extra bijdrage
Beide adviesbureaus, Langeveld Consultancy en LAgroup, hebben kritisch gekeken naar het vergroten van de eigen inkomsten van het podium en kostenreducties. Beiden concludeerden dat de huidige subsidie niet afdoende is om een herkenbaar en aantrekkelijk poppodium voor de stad en regio te realiseren. Daarom vraagt het college de gemeenteraad om jaarlijks € 424.000,- extra subsidie ter beschikking te stellen.

Met Victorie heeft Alkmaar een prachtig, modern poppodium in handen. Om hier ook in de toekomst recht aan te doen en zoveel mogelijk Alkmaarders en bezoekers uit de regio hier van te laten genieten, is deze investering nodig om tot een duurzame oplossing te komen.
wethouder Cultuur Christian Braak