ALKMAAR - De gemeente Alkmaar vraagt bij het Rijk specifieke middelen aan voor de uitbreiding van een nieuwe bibliotheekvestiging in het beoogde Centrum voor Jeugd en Gezin in Alkmaar Zuid. Daarnaast wordt de dienstverlening van de bibliotheek in Wijkcentrum Overdie Zuid verbeterd en verder ontwikkeld.

Eerder dit jaar is de ‘Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen’ van kracht geworden. Gemeenten kunnen bij het Rijk geld aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten of bestaande bibliotheekvoorzieningen te verbeteren of verder te ontwikkelen. In totaal is landelijk daarvoor in 2024 € 38,4 miljoen beschikbaar gesteld. Naast het geld van het Rijk draagt de gemeente ook bij in de kosten. Het gaat hierbij om een bedrag van in totaal €160.000,-, dit is 20% van het totale bedrag dat nodig is om het bibliotheeknetwerk te verstevigen.

Uitbreiding

Samen met Bibliotheek Kennemerwaard is in de wijk Overdie Zuid onderzocht of er behoefte is aan een plek met meer fysieke ruimte voor ouders, opvoeders, leerkrachten en kinderen om zich verder te ontwikkelen. Met de uitbreiding van het aantal bemande openingstijden in de ochtenduren zal hier invulling aan gegeven worden met een Leerplein en een Centrum voor Dialoog. Naast de uitbreiding van de openingsuren van de bestaande vestiging in Alkmaar Zuid, komt op de grens van de buurten Overdie en Kooimeer een nieuwe bibliotheek vestiging. Deze nieuwe vestiging in het multifunctionele gebouw van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) zal zich voornamelijk richten op jeugd van 0-18 jaar en ouders/opvoeders.

Wethouder Anjo van der Ven: “Ik vind het belangrijk dat we het zo gemakkelijk mogelijk maken om te lezen en zo het leesplezier en de leesvaardigheid van iedereen te kunnen verhogen.”

Wijziging van de bibliotheekwet

Met de wijziging van de Bibliotheekwet (Wsob -wet stelsel openbare bibliotheek) krijgen gemeenten vanaf 2025 de wettelijke taak om inwoners toegang te bieden tot een volwaardige openbare bibliotheek in de buurt. Met de regeling kunnen gemeenten het bibliothekennetwerk versterken en zich voorbereiden op de wijziging van de bibliotheekwet in 2025.