ALKMAAR - Gemeente Alkmaar komt de ondernemers, waaronder de hotel-, restaurant- en cafébranche, het eerste kwartaal van 2021 opnieuw financieel tegemoet vanuit het lokale noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis. De sectoren, die hard zijn getroffen door de COVID-19 maatregelen, hebben de gemeente verzocht om verlenging van de eerder verleende financiële steun. Het college van B&W komt aan dit verzoek tegemoet door verschillende belastingen niet in rekening te brengen.


Verlenging financiële steun
Zo wordt in navolging van 2020 ook in het eerste kwartaal van 2021 geen reclamebelasting in rekening gebracht. Deze maatregel geldt niet alleen voor de horeca, maar voor alle Alkmaarse ondernemers waar reclameheffing op van toepassing is. Ook zijn de maatregelen om geen toeristenbelasting en precario voor terrassen in rekening te brengen verlengd tot in ieder geval 1 april 2021. Vooruitlopend op de heropening van de horeca brengt de gemeente tot slot geen leges in rekening voor vergunningen voor een winterterras.

“Binnen de eigen mogelijkheden van de gemeente komen we zo tegemoet aan een lastenverlichting met name voor de zwaar getroffen horeca”.
Wethouder economische zaken Pieter Dijkman

Noodfonds
De financiële tegemoetkoming wordt bekostigd uit het noodfonds. In april 2020 stelde de gemeente een noodfonds in van 10 miljoen euro om de meest dringende problemen onder inwoners en ondernemers, voortvloeiend uit de coronacrisis, aan te pakken.