ALKMAAR - Alkmaar heeft sinds 2005 een regeling voor Startersleningen. Deze is ingesteld om ondersteuning te bieden aan mensen die voor het eerst een woning kopen en de financiering niet rond krijgen. De Starterslening is een tweede hypotheek, naast de hypotheek die mensen zelf afsluiten op grond van hun inkomen.

De gemeenteraad besloot in 2019 om de maximale woningprijs voor een Starterslening te verhogen van € 175.000 naar € 200.000. Door indexatie is dit bedrag inmiddels € 207.000. Er is echter nauwelijks aanbod van woningen onder dit bedrag door de gestegen woningprijzen. Dat is ook terug te zien in het aantal toegekende Startersleningen. In 2019 ging het nog om 22 toekenningen, in 2020 waren het er 12.

Om starters te blijven ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning, wordt de raad nu voorgesteld om de maximale woningprijs te verhogen naar het bedrag voor een sociale-koopwoning. In 2021 is dat een woning tot € 248.000 . Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst op 1 januari 2022.

Wethouder Wonen Paul Verbruggen vindt het van belang dat de gemeente kopers blijft ondersteunen: “Starters zijn belangrijk voor de toekomst en ontwikkeling van Alkmaar. Om voor hen de aankoop van een woning mogelijk te maken, is de Starterslening ingesteld. De huizenprijzen zijn inmiddels flink gestegen en de nieuwe maximale aankoopprijs van de Starterslening gaat mee met die ontwikkeling, zodat starters er ook echt iets aan hebben als zij een woning willen kopen.”

Toelichting op de website
Op de website van de gemeente staat welke voorwaarden gelden voor een Starterslening en hoe die kan worden aangevraagd.