ALKMAAR - Met het Nationaal Preventieakkoord maken meer dan 70 nationale organisaties een krachtig statement om een maatschappelijke beweging te starten die Nederland nog gezonder en vitaler maakt. De gemeente Alkmaar onderschrijft in haar onlangs uitgebrachte ‘Agenda Alkmaar Gezond’ de nationale ambities om het roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht te verminderen. Echter, Alkmaar zet nog breder in. Alkmaarse ambities als ‘Gezond, veilig en kansrijk opgroeien’, ‘Voldoende bewegen’ en ‘Alkmaarders staan positief in het leven’ laten zien waar Alkmaar aan wil werken.

Wethouder Elly Konijn-Vermaas stelt:“Gezond zijn en gezond blijven, willen we allemaal. Jong en oud. Maar gezond zijn én blijven is niet vanzelfsprekend. Het vraagt voortdurende aandacht. De komende periode wordt daarom een Alkmaars Preventieakkoord tot stand gebracht. Inwoners en organisaties worden gevraagd om met ideeën te komen waarmee we de ambities kunnen realiseren.”

De preventieformateur Ted van der Bruggen, hij ondersteunde Alkmaar eerder naar het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar, begeleidt het proces. Hij vertelt:"
De komende maanden ga ik in gesprek met organisaties om samen een eerste aanzet voor het preventieakkoord te geven. Nadat gezamenlijke ambities zijn onderschreven, wordt dit jaar gewerkt aan de totstandkoming van projecten die Alkmaar nog meer gezondheid moeten bezorgen. Deze projecten, met een subsidie van het ministerie van VWS, kunnen een looptijd hebben tot en met 2023. Met inwoners van Alkmaar en lokale organisaties kom ik graag in contact. Het aanmelden voor één van de online kick-off bijeenkomsten is eenvoudig via de website. Dan wordt duidelijk hoe ieder kan bijdragen om de ambities te realiseren en hoe daarbij hulp kan worden gekregen.

De nieuwsbrief ‘Alkmaars Preventieakkoord’ zal tot 2024 verschijnen en zal het Alkmaarse proces begeleiden. Ook voor het aanmelden voor de nieuwsbrief staat op de website een button. Alle ins en outs over de totstandkoming van het Alkmaars Preventieakkoord zijn te lezen op de website www.alkmaarspreventieakkoord.nl