ALKMAAR - Het principe dat sport en bewegen bijdraagt aan participatie is inmiddels algemeen geaccepteerd en omarmd. Ook in Alkmaar. De gemeente heeft in Sport-Z de partner gevonden waarmee de maatschappelijke rol van sport wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.

Sport-Z heeft een coördinator aangesteld die de betrokken partners met elkaar verbindt.

Deze coördinator, Pascale de Hoogh, richt zich op het inzetten van sport en bewegen als middel. Dit gebeurt met verschillende activiteiten en programma’s die bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Sport en Maatschappij is een van die programma’s en gaat over het maatschappelijk betrokken ondernemen bij sportverenigingen. De centrale vragen daarbij zijn: hoe zetten we sport en bewegen als middel in en op welke manier kunnen we verenigingen betrekken? Sport en bewegen zijn hierbij de middelen om te verbinden en tot samenwerking ofwel co-creatie te komen.

Sportverenigingen

Daar waar het kan begeleidt Sport-Z deelnemers van programma’s richting de sportverenigingen. Op deze manier wordt de structurele sportbeoefening gestimuleerd en worden verenigingen bij hun eigen maatschappelijke rol ondersteund. Daar waar nodig brengt Sport-Z zelf de deelnemers in beweging, zodat zij kennis maken met verschillende sporten. Zo kunnen ze werken aan fysieke en mentale fitheid en mogelijk in een later stadium instromen bij een vereniging. Gemeente Alkmaar investeert hiermee in de maatschappelijke waarde van sport en draagt hierdoor bij aan een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Door middel van toegankelijke activiteiten en programma’s voor alle inwoners van Alkmaar wordt de maatschappelijke functie van sport ten volle benut.