ALKMAAR - Alkmaar start een vuurwerkinzamelactie. Daarmee wil de gemeente de zorg, politie, brandweer en handhaving ontlasten.


“Om het onze hulpverleners het in deze moeilijke tijd niet nog moeilijker te maken, is alle vuurwerk verboden. Laat het dan ook niet in je schuur of onder je bed liggen. Het mag niet en is onveilig. Kom je vuurwerk inleveren en draag bij aan een veilig en gezellig oud en nieuw voor iedereen”, aldus burgemeester Emile Roemer.

Om ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers te ontzien geldt er in heel Nederland een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling van 2020 – 2021. Dit betekent dat vuurwerk niet mag worden verkocht of worden afgestoken. Daarnaast is er een aanscherping van de regelgeving omtrent vuurwerk, ook buiten Corona-tijd. Deze houdt in dat knalvuurwerk en vuurpijlen verboden zijn.

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is klein vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten afsteken (categorie F1) wel toegestaan. Dit mag iedereen die ouder is dan 12 jaar het hele jaar door kopen en afsteken.

Inzamelpunt
De inzameling van vuurwerk is op 11, 12, 18 en 19 december bij Stadswerk072, Herculesstraat 71 in Alkmaar. Daar staat een gespecialiseerd vuurwerkteam waar inwoners hun vuurwerk kunnen inleveren. Op vrijdag 11 en 18 kan dit tussen 8.00 en 16.00 uur en op zaterdag 12 en 19 december kan dit van 10.00 tot 16.00 uur. Het ingeleverde vuurwerk wordt direct afgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Burgemeester Emile Roemer begrijpt dat het vuurwerkverbod voor veel mensen een teleurstelling is.
“In deze corona-periode is al zo weinig mogelijk. De liefhebber van vuurwerk zal dit landelijke verbod niet fijn vinden. Daar heb ik natuurlijk begrip voor. Veel vuurwerk is niet alleen nu maar ook in de toekomst verboden. Daarom zeg ik ook: laat het niet langer in huis liggen maar kom het brengen. Ook al doet het een beetje pijn. Om toch een beetje in de sfeer van Oud en Nieuw te komen, krijgen de inleveraars wat lekkers van ons om mee naar huis te nemen.”

De website pagina genoemd op de poster gaat na het weekend online.