ALKMAAR - Op 15 september 2023 heeft de burgemeester met toepassing van artikel 175 van de Gemeentewet een woning aan de Lekstraat in Alkmaar met onmiddellijke ingang gesloten.

Directe aanleiding voor het sluiten van deze woning is een explosie aan de gevel van de woning die gisteravond laat plaatsvond. Deze explosie en een eerder geweldsincident in november 2022,dat ook verband hield met deze woning, zijn reden voor de burgemeester om de woning onmiddellijk te sluiten. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege de verstoring van de openbare orde en veiligheid en het risico op herhaling.

De sluiting van de woning wordt via een huis aan huis brief bij buurtbewoners kenbaar gemaakt en ook is op de woning een poster aangebracht met de tekst dat de woning is gesloten.