ALKMAAR - De gemeente Alkmaar sluit binnenkort een samenwerkingsovereenkomst met KPN-Netwerk NL voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Alkmaar. Alkmaar hecht groot belang aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig breedbandnetwerk.

Wethouder economie Pieter Dijkman is ingenomen met het besluit van het college over de samenwerking. “Als gemeente hechten we veel belang aan de ontwikkeling van een glasvezelnetwerk. We hebben meermaals de ambitie uitgesproken om in de gehele gemeente toegang te bieden tot snel internet. Het bestaande netwerk van koperleidingen voldoet grotendeels niet meer aan de huidige vraag aan bandbreedte. Met het nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk wordt zowel aan de huidige als aan toekomstige vraag naar internetsnelheden voldaan”, aldus wethouder Dijkman

KPN-Netwerk NL start met de aanleg van een glasvezelnetwerk voor ca. 13.000 aansluitingen in Alkmaar Centrum Zuid. De overige wijken worden in de periode 2020 t/m 2022 aangesloten, waaronder ook de kernen Graft, De Rijp en Oudorp. Voor de overige kleine kernen spant KPN zich in om samen met andere partijen een netwerk te realiseren. Het glasvezelnetwerk wordt aangelegd tot in de woning. Bewoners zijn vrij om wel of geen abonnement af te sluiten bij een provider naar eigen keuze en betalen geen bijdrage in de aanleg kosten van het netwerk.

De officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en KPN vindt plaats op 12 juli.