De tevredenheid van Wmo- en Jeugdhulpcliënten in de gemeente Alkmaar ligt gemiddeld rond het landelijk niveau. Op het gebied van ondersteuning scoort Alkmaar zelfs hoger dan het gemiddelde. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat in juli en augustus van dit jaar gehouden is.

De uitslagen van het onderzoek zijn naast de uitslagen van andere Nederlandse gemeenten gepresenteerd. Hierdoor is het goed zichtbaar hoe de gemeente Alkmaar presteert in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten. Wethouder Anjo van de Ven (OPA): “Ik ben blij met de waardering van onze cliënten. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Dat is best een lastige overgang geweest voor cliënten en onze medewerkers. Ik heb waardering voor de inzet van onze medewerkers. Door deze onderzoeken weten we dat we op de goede weg zijn en waar wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.”

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

In het onderzoek naar uitvoering van de Wmo is het contact, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de geboden hulp gemeten. Zo wisten inwoners bijvoorbeeld waar zij heen moesten met hun hulpvraag en werd er samen met de medewerker naar een passende oplossing gezocht. De gemeente scoort hoger dan de andere Nederlandse gemeenten op de kwaliteit van de ondersteuning (82%). Uit onderzoek kwam naar voren dat de Wmo-klanten een daadwerkelijk verbetering ervaren. Zij geven aan dat zij een betere kwaliteit van leven hebben nu (76%).

Jeugdhulp

Aan het onderzoek over de Jeugdhulp hebben zowel jongeren (12—23 jaar) als ouders deel genomen. Bij hen is o.a. onderzocht hoe de toegankelijkheid van voorzieningen is. Bijvoorbeeld of men weet waar men terecht kan en of de ondervraagden de juiste hulp kregen die nodig was. Ook is gevraagd hoe de zorg is uitgevoerd en of men goed geholpen is. Daarnaast of er voldoende informatie is ontvangen en hoe de ervaring met hulpverleners was. De gemeente Alkmaar scoort hierop goed: zo voelde 89% zich met respect behandeld.

Inzage

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Alkmaar uitgevoerd door BMC advies onder cliënten die gebruik maken van Jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). U kunt de onderzoeksuitslagen onder dit bericht downloaden.