ALKMAAR - Het college van burgemeester en wethouders heeft stil gestaan bij de vraag van het COA of de gemeente Alkmaar bestuurlijk een rol heeft in de opvang van vluchtelingen en hierin verantwoordelijkheid wil nemen.

Het college heeft begrip voor de vraag van het COA. Het college hecht er belang aan om de bestaande bestuurlijke afspraken ten aanzien van het gebruik van de locaties Picassolaan en Robonsbosweg te handhaven. Dit betekent dat het gebruik overeenkomstig de afspraken wordt beëindigd. De locatie Robonsbosweg kan hiermee tot uiterlijk 9 mei 2019 in gebruik zijn.

Het college toont daarbij als centrumgemeente de bestuurlijke bereidheid om bij nadrukkelijk aangetoonde noodzaak en urgentie verantwoordelijkheid te nemen en mee te werken aan het vinden van een nieuwe locatie. Dit in een reëele verhouding tot de landelijke opgave.