ALKMAAR - De komende maanden gaat de gemeente Alkmaar op een aantal plekken onderzoek doen naar lood in de bodem. Het gaat dan met name om speelplekken in de binnenstad, de vooroorlogse wijken daaromheen en de oude kernen van het buitengebied, plus de twee volkstuincomplexen aan de Westdijk in Alkmaar. Hier is een verhoogde kans op de aanwezigheid van lood. Onderzoek naar lood in de bodem vindt plaats in de hele provincie Noord-Holland. Overigens is er geen direct gevaar voor de gezondheid.

Door de eeuwen heen is in Nederland veel lood gebruikt, zowel in huis als in de industrie. Lood zat voorheen in verf maar ook in bijvoorbeeld waterleidingen. En in het landelijk gebied is bij ophogingen gebruik gemaakt van grond en slib waar lood in zat. Hierdoor is in heel Nederland, en dus ook in Alkmaar, op verschillende plekken lood in de bodem aanwezig.

Verhoogde kans in oude kernen en stadsdelen
Met het oog op de gezondheid zijn er de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen minder lood binnenkrijgen. Denk aan het verbod op het gebruik van lood in benzine en het vervangen van loden drinkwaterleidingen. Toch zijn er plekken waar misschien nog lood in de bodem zit. In Alkmaar is die kans aanwezig in de binnenstad, de vooroorlogse wijken daaromheen en in de oude kernen in het buitengebied. De gemeente baseert dit vermoeden op recent bureauonderzoek waarin alle beschikbare gegevens uit het verleden over de bodem in Alkmaar met betrekking tot lood naast elkaar zijn gelegd. Overigens worden niet alleen in Alkmaar, maar in het hele land locaties onderzocht waar de kans op aanwezigheid van lood verhoogd is. Dit met als doel mogelijke risico’s voor de gezondheid te minimaliseren.

Lood en jonge kinderen
Vooral voor jonge kinderen is het beter als ze zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierin komt naar voren dat de opname van lood in verhoogde concentraties een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen door hun vingers in de mond te stoppen na het wroeten of spelen in aarde waar lood in zit. Maar ook door het eten van groenten uit bijvoorbeeld een volkstuincomplex waar lood in de grond zit, kunnen zij lood binnenkrijgen.

72 locaties
Vorig jaar zijn tijdens bureauonderzoek 700 locaties onder de loep genomen. Uiteindelijk blijven er nog 72 over waar voor de zekerheid nader onderzoek ter plekke wordt verricht. Dat zijn 55 openbare speelplekken, 15 speelplekken bij scholen of kinderdagverblijven en de twee volkstuincomplexen aan de Westdijk in Alkmaar. De gemeente gaat deze locaties de komende periode onderzoeken en zal als dat nodig is, maatregelen nemen. Omwonenden en betrokken instanties als scholen en kinderdagverblijven worden op tijd bericht. De gemeente werkt in dit verband samen met de GGD Hollands Noorden die adviezen en informatie geeft over de gezondheidsaspecten.

Zie www.alkmaar.nl/lood voor meer informatie en voor tips om het binnenkrijgen van lood te minimaliseren.