ALKMAAR - De gemeente Alkmaar is benaderd voor de organisatie van het EK Wielrennen 2019, dat van 7 tot en met 11 augustus plaatsvindt. De gemeente is enthousiast over het evenement en de betekenis ervan voor de stad en de omliggende regio. De financiële en organisatorische haalbaarheid van het evenement zijn op dit moment nog in onderzoek.

Het EK-wielrennen is een belangrijk internationaal sportevenement met een grote uitstraling voor Alkmaar en haar regio. Alkmaar komt, als stad waarin de wielersport altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen, daarom graag in aanmerking voor de organisatie van het evenement.

De financiële opzet van het evenement en de organisatorische opgave worden deze weken verkend. Het college van burgemeester en wethouders neemt hierover op 22 januari een principe-besluit met een raadsvoorstel, dat naar verwachting op 14 februari in de gemeenteraad wordt behandeld.