ALKMAAR - Het college gaat ook huurders van eigen gemeentelijke panden steunen. In aanvulling op eerder genomen maatregelen, zoals uitstel van belasting- en legesbetalingen, komt het college ondernemers en instellingen, die het hardst worden getroffen door de Coronacrisis en panden huren van de gemeente, tegemoet door huurvermindering.


Huurders
De Coronamaatregelen van het Kabinet hebben grote gevolgen voor een aantal huurders van Alkmaarse gemeentelijke panden. Buurthuizen, cultuur- en sportinstellingen moesten op 15 maart per direct hun deuren sluiten, waardoor inkomsten die ze halen uit publiek waarvoor ze normaal geopend zijn, wegvallen. Voor deze instellingen wordt indien nodig huurvermindering toegepast tot openstelling weer mogelijk is.

Het college bekijkt voor huurders van commerciële bedrijfsruimten in gemeentelijk eigendom per geval hoe ze kunnen worden gesteund zolang de crisis aanhoudt. De huurders die in aanmerking komen voor een eventuele huurvermindering worden persoonlijk per brief geïnformeerd. Alkmaar wil zo zijn huurders die door de huidige maatregelen in de problemen komen met een huurvermindering tegemoet komen.

“Het college wil met deze maatregelen niet alleen de eigen huurders ondersteunen in deze voor hen zeer moeilijke tijd, maar ook een voorbeeld stellen. We hopen met deze maatregelen ook andere vastgoedeigenaren aan te sporen ook de situatie van hun huurders te bekijken en waar mogelijk getroffen huurders vermindering of uitstel van huurbetaling aan te bieden. Dat is wat nodig is in deze moeilijke tijden”, aldus het college van burgemeester en wethouders.
College van B&W

Andere maatregelen
Afgelopen periode werden er door het Alkmaarse college al maatregelen bekend gemaakt om ondernemers te steunen gedurende de coronacrisis. Hierbij gaat het om uitstel van belastingbetalingen voor ondernemers (incl. zzp’ers) tot 1 juli 2020, extra inzet van het ondernemersloket om ondernemers te informeren en te faciliteren en uitstel van betaling van leges voor gemeentelijke vergunningen tot 1 juli 2020.