ALKMAAR - Inwoners en bedrijven van de gemeente Alkmaar kunnen makkelijker op de hoogte blijven van wat er in hun wijk gebeurt. Op 3 oktober 2019 heeft de gemeente Alkmaar de Omgevingsalert App in gebruik genomen. Deze App laat duidelijk zien welke plannen er in de buurt zijn, die invloed hebben op uw leefomgeving. Bijvoorbeeld een aanvraag voor een dakkapel bij de buren, een kapvergunning van bomen of het plaatsen van een reclamebord in uw buurt. Al deze officiële mededelingen zijn te vinden in de App. Hierover kunt u automatisch berichten krijgen.

“Ik ben blij dat we in Alkmaar nu ook deze App gebruiken. Met deze App maken we het voor onze inwoners en bedrijven eenvoudiger om te zien wat er in hun omgeving gebeurt. Inwoners en bedrijven kunnen zelf instellen over welke locatie ze op de hoogte willen zijn. Het is belangrijk dat onze inwoners informatie goed kunnen vinden. En niet alleen om op de hoogte te zijn, maar ook om te weten of ze al dan niet kunnen participeren.” - wethouder Ruimtelijke Ordening Christian Braak

Participatie
In Alkmaar is het steeds vanzelfsprekender dat inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars met elkaar in gesprek gaan over de inrichting van hun buurt en over (bouw)projecten die daar mogelijk plaatsvinden. Dit staat in de ‘Visie op participatie bij ruimtelijke initiatieven’, die op 3 oktober door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin staat dat er altijd gestreefd wordt naar zo veel mogelijk ruimte voor de inwoner of ondernemer om mee te denken en te beslissen. Dit wordt mogelijk als alle betrokkenen, zo vroeg mogelijk in het proces, met elkaar in gesprek gaan. De App Omgevingsalert maakt dat mensen tijdig op de hoogte zijn.

Zelf instellen welke informatie u ontvangt
De App geeft de informatie weer die ook op de website www.officielebekendmakingen.nl te vinden is. De app ondersteunt verschillende categorieën van lokale bekendmakingen: van omgevingsvergunningen tot evenementenvergunningen en van bestemmingsplannen tot horecavergunningen. U kunt zelf aangeven wat u wilt zien. De App biedt de mogelijkheid om een bericht te ontvangen als in uw omgeving vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven. U kunt zelf een adres kiezen, waarvoor u push-berichten wilt ontvangen

Downloaden Omgevingsalert App
U kunt de App downloaden voor Android, iOS en Windows. Het is beschikbaar voor de iPhone en iPad, Android toestellen en telefoons, tablets en desktops op Windows 10.