ALKMAAR - Is volgens ondernemers de MKB-Vriendelijkste gemeente van Noord-Holland. Burgemeester Piet Bruinooge en Wethouder Pieter Dijkman (Economische Zaken) ontvingen de prijs uit handen van regiodirecteur Dirk de Bie van MKB-Nederland.

Alkmaar is daarmee weer terug bovenaan de ranglijst. In 2013 werd de gemeente nog tweede. Twee jaar geleden eindigde ze in de middenmoot en ging Beverwijk er met de prijs voor de MKB-Vriendelijkste gemeente in Noord-Holland vandoor. Het is blijkbaar niet makkelijk in Noord-Holland om de koppositie te behouden, want nu is deze gemeente weg gezakt. De tweede plek gaat deze editie naar Diemen, de derde naar Hoorn.

“Ondernemers bieden banen, zorgen voor leefbare binnensteden en dorpskernen en voor bruisende bedrijventerreinen. Gemeenten hebben daarom de plicht het lokale bedrijfsleven te koesteren en hen te betrekken bij planvorming en economische thema’s . MKB-Nederland wil gemeenten bewust maken van hoe ondernemers over hen denken”, aldus Dirk de Bie, regiodirecteur MKB-Nederland.

Begrip voor ondernemers
Alkmaarse ondernemers zijn in het algemeen prima tevreden als het gaat om Communicatie en Beleid, Tevredenheid over de Dienstverlening en Lasten, al staat de gemeente op geen van deze pijlers (die ieder even zwaar wegen) op de eerste plek. Dat zijn respectievelijk Diemen (2x) en Beemster. Amsterdam heeft in Noord-Holland het beste Imago bij ondernemers buiten de eigen gemeente.

Op alle bevraagde aspecten van dienstverlening krijgt Alkmaar een voldoende van ondernemers. De gemeente is digitaal en telefonisch goed bereikbaar, de dienstverlening is snel genoeg, deskundig en betrouwbaar en er is begrip voor ondernemers. Het minst tevreden zijn ondernemers over kansen op aanbesteden en de snelheid van betalen.

Lokale MKB-Toets
“Alkmaar biedt volgens ondernemers goede ondersteuning bij overgang op duurzame energie”, stipte De Bie aan bij de uitreiking gisteravond voorafgaand aan de raadsvergadering in het stadhuis. 60 procent van de ondervraagden is het eens met de stelling dat de gemeente ondersteuning biedt bij deze transitie. Daarentegen vindt maar een derde dat gemeente genoeg doet aan het terugdringen van regeldruk. Daar is dus nog werk aan de winkel voor Alkmaar. Bijvoorbeeld met het invoeren van een lokale MKB-Toets, waarbij vooraf wordt gekeken of een regeling onnodige regeldruk veroorzaakt.

Op de goede weg
“Wij zijn heel blij met deze prijs, aldus Pieter Dijkman, wethouder Economische Zaken. Dat mkb-ondernemers zelf ons hebben verkozen tot meest MKB-Vriendelijke gemeente van Noord-Holland zegt ons dat wij op de goede weg zijn. De ondernemers zijn goed te spreken over onze dienstverlening, deskundigheid en betrouwbaarheid. Ons ondernemersloket werpt dus zijn vruchten af. Ook onze inspanningen bij de transitie naar duurzame energie hebben resultaat. Wij zijn dus op de goede weg, maar blijven actief werken aan het verbeteren van onze dienstverlening aan mkb-ondernemers. Naar het verkorten van de betaaltermijnen gaan we zeker kijken”, aldus Dijkman.

Landelijke bekendmaking
Op 26 maart maakt MKB-Nederland bekend welke gemeente zich de komende twee jaar de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland mag noemen. Daarnaast wordt in de categorie grote steden een aparte winnaar aangewezen en wordt bekend welke gemeenten het best scoorden in de vier onderzochte pijlers: Communicatie en Beleid, Waardering van de lokale lasten versus het voorzieningenniveau, Imago bij ondernemers uit een andere gemeente en Tevredenheid over de dienstverlening.

Stimulans
De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland en is uitgevoerd door bureau Lexnova.

De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de vijfde keer landelijk wordt uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Het is daarmee het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. In totaal hebben zo'n 20.000 ondernemers meegewerkt, waarvan 2.675 in Noord-Holland.

Het onderzoek heeft overwegend in de tweede helft van 2018 plaatsgevonden. In de ranglijst zijn de 344 gemeenten opgenomen die ten tijde van de bekendmaking zelfstandig bestaan en in 2018 niet in een herindelingsproces zaten. Uitzondering hierop is de fusiegemeente Groningen. Nieuw ontstane gemeenten worden bij de volgende editie weer regulier onderzocht.