ALKMAAR - Met trots en overtuiging heeft de gemeente Alkmaar in januari het bidbook voor de Europese School Alkmaar ingediend bij het Ministerie van OCW. Vandaag mag het bid eindelijk openbaar worden gemaakt. Nu kan de Gemeente Alkmaar alle betrokkenen bij de Europese school volledig informeren.


Een Europese school biedt onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar en geeft les aan kinderen van het personeel van instellingen van de Europese Unie, maar ook aan scholieren van buitenlandse werknemers bij bedrijven uit de regio en daarnaast aan Nederlandse kinderen die internationaal onderwijs willen volgen. De Europese school in Bergen is aan vernieuwing toe en renovatie of nieuwbouw op de huidige locatie is niet haalbaar. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil mede door de komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar Amsterdam en in opdracht van de EU, nieuwe huisvesting voor de school realiseren.


Steun vanuit de hele regio
Wethouder Paul Verbruggen: “We zijn verheugd dat we eindelijk volledig naar buiten kunnen treden met ons voorstel voor de Europese school. We kunnen nu Alkmaarders en alle betrokkenen vertellen welke kansen de school in Alkmaar biedt en het belang van de school voor de regio benadrukken. We zijn overtuigd van de kwaliteit van ons bid, dat wordt ondersteund door gemeenten en bedrijven in de hele regio. Nu breekt de periode aan waarin de betrokken partijen een reactie op de plannen naar het ministerie kunnen sturen en daarom gaan wij onze voorstellen goed toelichten.”

Procedure
Na het openbaar maken van de plannen hebben vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de betrokken Europese instellingen (JRC en EMA) en de ouders van de Europese school tot 24 mei 2021 de tijd om te reageren naar het Ministerie van OCW. Uiterlijk in december 2021 neemt het ministerie van OCW een locatiebesluit voor de Europese School. Bij een positief besluit voor Alkmaar zouden de plannen in 2023 of 2024 gerealiseerd kunnen zijn.