ALKMAAR - De Raad van State oordeelde vandaag dat de vergunning om in Alkmaar een crematorium te realiseren terecht is verleend. Daarmee komt een eind aan de juridische procedure die vanaf 2014 liep. Wethouder Anjo van de Ven (OPA): “De procedure is uiterst zorgvuldig doorlopen en het besluit om het crematorium aan de Meerweg te vestigen is goed onderbouwd. Met de realisatie van een crematorium biedt Alkmaar een nog completer voorzieningenniveau.”

Vergunningverlening

Op 20 november 2014 is omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een crematorium aan de Meerweg. Dat besluit is door de rechtbank op 2 juni 2015 vernietigd omdat onvoldoende was onderbouwd dat in de regio Alkmaar behoefte bestond aan een nieuw crematorium en niet duidelijk was of er aan alle provinciale regels werd voldaan.

Hoger beroep

De vergunninghouder heeft hoger beroep aangetekend. Ook de andere partijen hebben hoger beroep aangetekend omdat zij op een aantal andere punten door de rechtbank niet in het gelijk werden gesteld. Op 2 mei 2016 heeft de gemeente een opnieuw onderbouwd besluit genomen. De Raad van State oordeelt nu dat de gemeente de vergunning voor het crematorium terecht heeft verleend. Wanneer de realisatie start is nog niet bekend.