ALKMAAR - Met ingang van 10 juli heeft de gemeente Alkmaar een nieuwe subsidieregeling “subsidie verenigingsaccommodaties buitensport”. Doel van de regeling is verbetering van de kwaliteit van de accommodaties van de Alkmaarse buitensportverenigingen.

Wethouder sport Pieter Dijkman is blij dat hij zijn toezegging aan de gemeenteraad kan nakomen: “De wens van de raad was om nog vóór de zomer een subsidieregeling voor sportverenigings-accommodaties in te laten gaan en dat is gelukt. Het is mooi dat de buitensportverenigingen vanaf nu een beroep kunnen doen op deze regeling. Dit komt de kwaliteit van de buitensportaccommodaties in Alkmaar ten goede”.

Verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor maximaal een derde van de totale kosten die betrekking hebben op de bouw, aanleg, renovatie of uitbreiding van verenigingsaccommodaties. De vereniging dient twee derde van de kosten zelf te financieren. Dit kan met eigen middelen van de vereniging en middels een garantstelling via Stichting Waarborgfonds Sport eventueel aangevuld met een garantstelling van de gemeente Alkmaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.alkmaar.nl/Subsidie-verenigingsaccommodaties-buitensport en/of neem contact op met Sanne Wunderink van Alkmaar Sport, tel 06-18734218.