ALKMAAR - Gemeente Alkmaar sluit zich aan bij de Nationale Klimaatweek 2022. Van 31 oktober tot en met 6 november wordt er (extra) aandacht gevraagd voor het klimaat. Bijvoorbeeld door iedereen bewust te maken hoe om te gaan met energie en hergebruik van spullen en materialen. Het hele land laat zien wat er in Nederland allemaal al gebeurt om CO2-uitstoot te verminderen en wat er nog moet gebeuren om de klimaatdoelen van 2030 te halen.

Tijdens de Nationale Klimaatweek organiseren veel gemeenten activiteiten rondom het klimaat. Zo ook de gemeente Alkmaar. Het doel? Zoveel mogelijk Nederlanders inspireren zich in te zetten voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

Op 2 november organiseert het Repair Cafe bijvoorbeeld een open dag en verzorgt de Circular Hub van GP Groot een rondleiding door zijn Bouwhub. Dit in het kader van de circulaire economie. Op 29 oktober en 5 november krijgen bezoekers tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route de kans om op bezoek te gaan bij (voorbeeld)woningen in Alkmaar. Vanuit de gemeente worden huurders, huizenbezitters én ondernemers met energiecoaches en adviesgesprekken ondersteund in energiebesparing en verduurzaming.

Op www.alkmaar.nl/nkw staat een volledig overzicht van activiteiten en initiatieven.

Voorbeeldstad

Wethouder Duurzaamheid Nicole Mulder: ‘Alkmaar was én is een voorbeeldstad op gebied van duurzaamheid, klimaat en energietransitie. Het Energieleverend Geluidsscherm, de innovatieve verduurzaming van de Meent, de grote stappen die wij hebben gezet richting duurzame woningbouw, of de Green Cities Challenge award die wij onlangs hebben ontvangen. Het zijn projecten waar wij als gemeente al erg trots op mogen zijn.’

Over de Nationale Klimaatweek

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal in 2050. Om dit te bereiken moeten we nu al met z’n allen in actie komen en stappen zetten om duurzamer te leven, wonen, eten, consumeren, reizen en produceren. Daarom organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Nationale Klimaatweek. Kijk voor meer informatie over deze campagne op www.nkw2022.nl.

De Nationale Klimaat Week draagt ook bij aan de Sustainable Development Goals (SDG).