ALKMAAR - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), corporaties en andere betrokken partijen, zet zich intensief in voor dak- en thuislozen. Alkmaar is een van de 21 koplopergemeenten in de Brede aanpak Dak- en thuisloosheid die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met deze gemeenten heeft opgezet. Deze week was hier de aftrap van samen met Staatsecretaris Paul Blokhuis.


Alkmaarse aanpak
In december 2019 heeft Alkmaar het beleidskader Maatschappelijke opvang vastgesteld. Daarbij hoort een uitvoeringsprogramma gericht op vernieuwing van de opvang, preventie, jongeren en het creëren van woonplekken. Alkmaar heeft als koplopergemeente voor de uitvoering middelen en ondersteuning van het ministerie. Dit wordt ingezet op de volgende projecten en acties:

· Uitbreiding van het aantal uitstroomplekken,

· Eropaf teams,

· uitbreiding van Housing First,

· pilot Onder De Pannen Alkmaar

· realiseren van bijzondere huisvesting voor mensen met complexe problematiek.

Samen aan de slag
Wethouder Marcel van Zon: “Ik ben blij dat we nu verder uitvoering kunnen geven aan onze plannen om de maatschappelijke opvang te verbeteren. We hebben een stevige, integrale aanpak opgezet waarmee we dakloosheid in de regio Alkmaar kunnen verminderen. Goed dat het ministerie dat ook erkent met projectondersteuning en deze financiering. We gaan nu verder met onze partners aan de slag om de kwetsbare groep mensen zo goed mogelijk te helpen zodat ze een plek hebben en op eigen kracht verder kunnen.”