ALKMAAR - Jaarlijks leveren de inwoners van Alkmaar 7,3 kg aan e-waste ('electronic waste', afval dat bestaat uit elektrische apparaten) in bij gemeentelijke milieustraten. Daarmee staat Alkmaar in de top 3 van Noord-Hollandse gemeenten, blijkt uit de benchmark van het jaar 2016.

Iedereen heeft e-waste 

In onze huishoudens maken we steeds meer gebruik van elektronische apparaten die we ook nog eens steeds sneller vervangen. Daardoor vormt e-waste, defecte en verouderde elektronische apparaten die weggegooid worden, een steeds groter onderdeel van ons afval. Omdat e-waste voor 97% recyclebaar is, draagt het in hoge mate bij aan de circulaire economie door grondstoffen te behouden, te voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en de uitstoot van CO2 te vermijden. Belangrijk dus dat inwoners hun elektronische apparatuur op de juiste manier afvoeren.

Inwoners gemeente Alkmaar scoren bovengemiddeld

In 2016 is via de gemeentelijke milieustraten in de provincie Noord-Holland gemiddeld 5,5 kilo per inwoner aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) afgegeven. Landelijk gezien is dat gemiddeld 4,7 kilo per inwoner. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark van Wecycle, de stichting die de inzameling en recycling van e-waste organiseert. Inwoners van de gemeente Alkmaar doen het dus goed, als het gaat om het afvoeren van e-waste.

E-waste containers en afvalscheiding

In de afgelopen twee jaar heeft Stadswerk072 in totaal 18 e-waste containers geplaats in de gemeente Alkmaar. En er komen er nog drie bij. De e-waste containers zijn, net als de invoering van omgekeerd inzamelen, onderdeel van het afvalbeleidsplan 2016-2020 van de gemeente, dat tot doel heeft om het afvalscheidingspercentage te verhogen. De cijfers laten zien dat inwoners hun weg naar de containers weten te vinden en hier ook gebruik van maken.

Gedragsverandering

Wethouder Jan Nagengast (CDA) is blij met deze resultaten: ‘Vanuit de gemeente hebben we onszelf tot doel gesteld om 60% van het afval te scheiden in 2020. Het is goed om te merken dat onze inspanningen om dit te faciliteren, onder andere door het plaatsen van e-waste containers, succesvol zijn. Maar uiteindelijk moeten de mensen hun gedrag veranderen en daadwerkelijk hun afval gaan scheiden. Ik ben dan ook blij dat inwoners van de gemeente Alkmaar steeds bewuster met hun afval omgaan.’