ALKMAAR - De gemeente Alkmaar, Haarlem en Leiden hebben verlenging gekregen van de ontheffing om onderzoek te doen naar maatregelen tegen meeuwenoverlast. De Raad van State heeft in augustus 2016 uitspraak gedaan over de ontheffing van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). De uitspraak pakte positief uit voor de gemeenten. Dit heeft ertoe geleid dat het verzoek van de gemeenten om de ontheffing van de RVO te verlengen en het onderzoek voort te zetten, is toegekend.

Meeuwenoverlast in Alkmaar

Burgers, bedrijven en bezoekers ondervinden nog altijd veel overlast door meeuwen, vooral tijdens het broedseizoen dat van april tot eind augustus duurt. Het meeuwenbroedseizoen is dan ook alweer zo goed als gestart en meeuwen zoeken een plek om te nestelen. Meeuwen zorgen voor vervuiling op straat door rommel of ontlasting en geluidsoverlast door gekrijs. Maar ook agressief gedrag (schijnaanvallen) van meeuwen, jaagt mensen angst aan.

Tips om de overlast te voorkomen: 

Gemeente Alkmaar onderneemt van alles om overlast te verminderen; zo zijn inmiddels op veel plekken, waaronder in de binnenstad, ondergrondse vuilcontainers geplaatst. Dit voorkomt zwerfafval op straat. Afval is een belangrijke voedselbron voor meeuwen. Ook heeft de gemeente een campagne over hoe meeuwenoverlast in eerste instantie te voorkomen en tegen te gaan.

• Voorkom rommel: Gebruik ondergrondse containers voor uw afval. Gooi geen troep, oud brood of ander (eetbaar) afval op straat.

• Niet voeren: Voer meeuwen niet! Zolang er voedsel is voor meeuwen, zullen ze de stad niet verlaten. Download de poster en hang deze op bij uw huis of in de hal van uw flat/appartementengebouw zodat uw buren ook op de hoogte zijn.

• Voorkom dat meeuwen op uw dak nestelen: In april starten meeuwen met paren vormen en nestelen. Als ze eenmaal op een dak zitten mag het nest niet meer verwijderd of vernield worden.

Deze tips kunt u nalezen op www.alkmaar.nl/meeuwen. Hier kunt u ook de poster en flyer “Meeuwen niet voeren” downloaden en tips vinden om uw dak ongeschikt voor meeuwennesten te maken. Wij raden u hierbij aan een professioneel bedrijf in te schakelen.

Meeuwen zijn beschermde dieren

De meeuw is volgens de Wet Natuurbescherming een beschermde diersoort. U mag meeuwen dus niet opzettelijk storen. Ook is het verboden opzettelijk hun nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of meeuwennesten te verwijderen.

Meldt meeuwenoverlast

Heeft u last van meeuwen? meldt dit dan via 14 072. Zo wordt inzichtelijk waar de meeste overlast is en kunnen er mogelijk acties op volgen.