ALKMAAR - Gemeente Alkmaar is aangesloten bij de landelijke organisatie Steenbreek. Dit is een landelijke samenwerking van gemeenten, waterschappen en provincies om iedereen in Nederland enthousiast te maken om onze leefomgeving te vergroenen. Gemeente Alkmaar heeft aan Hortus Alkmaar de opdracht gegeven om bewoners te stimuleren hun tuin te vergroenen onder het motto 'stenen eruit, planten erin'.


Het klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Hoosbuien, warmte en aanhoudende droogte, wij kunnen allemaal ons steentje bijdragen om dit tegen te gaan. Gemeente Alkmaar neemt diverse maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen. Maar als je bedenkt dat ongeveer 40% van het stedelijk gebied in bezit is van particulieren, vragen wij ieders hulp. Iedere steen eruit telt.

Een groene, watervriendelijke tuin zorgt voor verkoeling op warme dagen. Het regenwater kan goed in de grond zakken, zodat je tuin niet vol water komt te staan. Een groene tuin is bovendien bovendien een levende tuin; goed voor insecten, vlinders en vogels en waar veel valt te genieten. Kleine, lokale maatregelen zijn het meest effectief.

“Campagnes zoals Operatie Steenbreek geven nieuwe inspiratie. Inwoners kunnen zelf concreet iets doen in hun eigen omgeving gezonder en groener te maken. Steenbreek laat zien dat het niet moeilijk is om bij te dragen aan een Duurzaam Alkmaar.
- wethouder Christian Braak

Bewustwording én actie
Steenbreek Alkmaar is in mei gestart met verschillende activiteiten. De nadruk ligt dit jaar op de wijken De Hoef en Vroonermeer Noord. Om mensen bewust te maken van het goede van een groene tuin was Steenbreek aanwezig op het Groene Helden festival, ontvangen nieuwe bewoners informatiepakketjes met tuinadviezen en er is een workshop georganiseerd om je tuin diervriendelijk te ontwerpen.

‘Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. We kunnen samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving in Alkmaar”.
- wethouder Marcel van Zon

Gratis plant of zakje bloembollen!
Op zaterdag 28 september 2019 is het Burendag bij “Huis van de wijk” De Alkenhorst. Bewoners van De Hoef kunnen, bij inlevering van een tuintegel, gratis een plant of zakje biologische bloembollen ophalen bij de kraam van Steenbreek Alkmaar. Ook met vragen over je tuin kun je terecht. Iedereen is welkom tussen 14.00 en 16.00 uur.

Dit najaar volgen er voor de bewoners in de Vroonermeer Noord een informatiemiddag, workshops en tuindagen. Meer informatie over Steenbreek Alkmaar en de activiteiten vind je op www.alkmaar.nl/steenbreek