ALKMAAR - Het college van de gemeente Alkmaar heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een bijdrage van € 6,0 miljoen uit de regeling Woningbouwimpuls. Dat is een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) die één miljard euro beschikbaar heeft gesteld om de woningbouw in Nederland vlot te trekken. Alkmaar wil het geld inzetten voor Overstad om de bouw van ruim 1.000 woningen mogelijk te maken. In het najaar wordt bekend of de aanvraag toegekend wordt door het ministerie.

"Het college is er alles aan gelegen om de bouw van woningen te versnellen. De Woningbouwimpuls biedt daarvoor een uitgelezen kans. Een bijdrage van het Rijk is onmisbaar voor Overstad om de hoge kosten van de binnenstedelijke transformatie te betalen. Alleen dan kunnen ook meer betaalbare woningen worden gerealiseerd en een goede leefomgeving worden gecreëerd. Prioriteit ligt daarbij in het versterken van de openbare ruimte die wandelen en fietsen stimuleert, zodat een duurzaam, toekomstbestendig gebied ontstaat. Een bijdrage stelt de gemeente daarnaast in staat om voortvarend aan de slag te gaan met de ontwikkeling van eigen gronden wat tot versnelde bouw van (betaalbare) woningen zal leiden. De bijdrage biedt een bijzondere kans voor de herontwikkeling van Overstad om extra kwaliteit te maken door de realisatie van langzaam verkeer verbindingen met de omgeving."
Wethouder Paul Verbruggen


Betaalbare woningen
De aanvraag richt zich op de bouw van ruim 1.000 woningen in Overstad waarvoor al concrete plannen en afspraken liggen. Maar liefst 61% van deze nieuwbouwwoningen bestaat uit woningen in het betaalbare segment waar een groot tekort aan is. De gemeente Alkmaar wil voor bijna € 13,5 miljoen investeren en draagt daaraan zelf bijna € 7,5 miljoen euro bij. Hiervoor is al grotendeels dekking gevonden. De aanvraag bij het Rijk bedraagt het resterende bedrag van ca. € 6,0 miljoen euro. De Provincie Noord-Holland ondersteunt de aanvraag van Alkmaar bij BZK. Grootschalige, langjarige woningbouwprojecten zijn kostbaar en komen niet van de grond zonder mede investeerders. Door de coronacrisis is er veel onzekerheid onder investeerders waardoor het lastiger wordt om de woningbouwproductie vlot te trekken. Steun vanuit het Rijk geeft investeerders meer zekerheid om nieuwe projecten op te starten in deze onzekere tijd.

Impuls
De gevraagde bijdrage van bijna € 6,0 miljoen uit de Woningbouwimpuls moet worden ingezet voor toekomstige investeringen die noodzakelijk zijn voor de woningbouw in het gebied. Zoals het (versneld) realiseren van een aantrekkelijk en groen verblijfsgebied, het faciliteren van de bouw van bijna 350 woningen op eigen (gemeentelijk) terrein en het bevorderen van wandelen en fietsen door onder andere de bouw van twee langzaam verkeer bruggen. Met de aanvraag zegt de gemeente toe om deze maatregelen verder uit te werken en binnen 10 jaar te realiseren en daar waar nodig aanvullende middelen te vinden. De bruggen kunnen bijvoorbeeld niet volledig toegerekend worden aan deze aanvraag en daarvoor moet aanvullende dekking worden georganiseerd. Bijvoorbeeld door medefinanciering van particuliere ontwikkelaars , aanvullende subsidies van andere overheden (o.a. fietsroutes) of door een opname in de meerjarenbegroting van de gemeente.