ALKMAAR - De verkiezing van de Green Cities Europe Award Nederland 2023 vindt plaats op donderdag 12 oktober in de Grote Sint-Laurenskerk. Als winnaar van de Green Cities Europe Award 2022 is het de eer aan gemeente Alkmaar en Stadswerk072 om samen met Green Cities Europe deze nationale verkiezing voor 2023 te organiseren. De verkiezing in de Grote Sint Laurenskerk is voor professionals die zich beroepsmatig bezighouden met groen en biodiversiteit. Tijdens deze voorronde voor de Europese titel, wordt de beste Nederlandse inzending gekozen. De winnaar mag meedingen naar de Europese titel: Green Cities Europe Award.

Kennismaken met het ‘groene’ Alkmaar
Tijdens deze dag presenteren deelnemers uit heel Nederland hun inspirerende groenprojecten aan elkaar. Gastvrouw Helga van Leur geeft haar kijk op ons leefklimaat. De deelnemers worden uitgenodigd om mee te wandelen en te ontdekken hoe de binnenstad van Alkmaar is vergroend. Met gastspreker Susanne Renée Grunkin uit Denemarken wordt zelfs een blik over de grens geworpen. Aan het einde van de dag wordt de Green Cities Europe Award Nederland 2023 uitgereikt.

''Alkmaar is trots op de titel: Winnaar Green Cities Europe Award 2022. Het is dan ook een eer om de verkiezing voor de Nederlandse inzending 2023 in de Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar te houden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de deelnemers elkaar inspireren om de woonomgeving te vergroenen. En we laten de deelnemers natuurlijk graag zien hoe wij omgaan met klimaatadaptatie in Alkmaar. Rond de Grote Sint-Laurenskerk zijn er mooie concrete voorbeelden die Stadswerk072 heeft aangepakt.''
Jasper Nieuwenhuizen, wethouder openbare ruimte


Inspiratie voor het vergroenen van de leefomgeving
De award is een initiatief waarmee Green Cities Europe inspiratie biedt voor het vergroenen van de leefomgeving. De verkiezing in de Grote Sint Laurenskerk is voor professionals die zich beroepsmatig bezighouden met groen en biodiversiteit. Alkmaar won deze prijs vorig jaar met haar werkwijze waarmee het in drie jaar tijd 30.000 m2 groen heeft toegevoegd, zonder lange procedures en hoge budgetten.

Meer informatie
Verstedelijking en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen voor de leefbaarheid in steden. Openbaar groen heeft een positief effect op biodiversiteit, klimaat, welzijn en luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat steden betere plekken worden om te wonen en te werken. Het platform ‘Green Cities for a Sustainable Europe’ biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening van openbare ruimten te bevorderen. Dit is onderverdeeld in de thema´s gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale cohesie.

Meer informatie over de verkiezing staat op Green Cities Europe.