ALKMAAR - Het klimaat verandert; er zijn heftigere regenbuien, langere periodes van droogte en hetere zomers. Door de openbare ruimte, onze leefomgeving, anders in te richten, bereiden we ons voor op deze klimaatveranderingen. Wethouder Nicole Mulder (Duurzaamheid) en wethouder Ad Jongenelen (Groen en Openbare Ruimte) nodigen ondernemers, inwoners, natuurorganisaties en anderen van harte uit om mee te denken over de voorlopige plannen voor de komende vijf jaar. Hiervoor is een bijeenkomst georganiseerd op 28 maart, tussen 19.00 en 21.00 uur in het stadhuis.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Hierdoor krijgen we vaker last van extreem weer: hevigere regenbuien met wateroverlast tot gevolg, langere perioden van droogte en hetere zomers. We kunnen onze omgeving aanpassen aan deze veranderende omstandigheden. Dit noemen we klimaatadaptatie: het inrichten van onze leefruimte om beter voorbereid te zijn op de veranderingen van het klimaat.

Meer groen en biodiversiteit

Natuurlijke oplossingen hebben de voorkeur om onze leefomgeving zo in te richten dat het beter bestand is tegen klimaatverandering. Door onze stad op een goede manier groener te maken, krijgen we schaduwrijke plekken waar je in de zomer verkoeling kunt zoeken. En, op plekken met veel planten, bomen en gras kan overtollig water bij een heftige regenbui goed de grond in zakken.

Green Cities Europe Award

Op het gebied van vergroenen heeft Alkmaar al veel bereikt. In september 2022 won de stad de Green Cities Europe Award. De afgelopen drie jaar is al ruim 30.000 m2 meer groen aangelegd in de openbare ruimte. Pleinen met veel stenen werden een stuk groener met meer bomen, struiken en verschillende soorten planten.

Samen klaar voor het veranderende klimaat

Het anders inrichten van onze leefomgeving en zo voorbereid te zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering vraagt om een gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid. Voor Alkmaar betekent dit een nauwe samenwerking en kennisdeling. De gemeente is namelijk niet de enige eigenaar van grond in de stad en dorpen. Meer dan de helft van het grondgebied is van bewoners, bedrijven en woningbouwverenigingen. Klimaatadaptatie is daardoor een gedeelde verantwoordelijkheid voor de gemeente, het waterschap, de provincie, rijksoverheid, projectontwikkelaars, corporaties, maatschappelijke organisaties en vooral de bewoners.

28 maart: input en inspiratie

De gemeente heeft een voorlopig beleidsplan gemaakt voor klimaatadaptie. Op de bijeenkomst krijgt u hierover informatie. Voor dit plan zijn ook uw input en ideeën van belang. Ook doen we tijdens de bijeenkomst samen inspiratie op. Er zijn diverse ’tafels’ met gespreksonderwerpen over klimaatadaptatie: Groen, Ondergrond, Riool, Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en Gezondheid. Na de bijeenkomst maken we een aangepast beleidsdocument die wordt voorgelegd aan het college van B&W.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het e-mailadres: duurzaam@alkmaar.nl. Het voorlopige conceptbeleidsplan krijgt u per e-mail toegestuurd.