ALKMAAR - De gemeente Alkmaar heeft in het najaar 2023 het certificaat voor niveau van de CO2-prestatieladder opnieuw behaald. De auditoren van NCK-Normec hebben op 12 en 13 september de gemeentelijke organisatie weer gecontroleerd. Zeer positief is het onderzoek verlopen waardoor de gemeente op 16 oktober het CO2-bewust certificaat weer in ontvangst mocht nemen.

Duurzaamheid in het DNA


Volgens programmamanager Julia Mölck heeft de gemeente Alkmaar mooie complimenten ontvangen van de auditoren. Deze laatsten hebben aangegeven dat duurzaamheid al ver in het DNA van de gemeentelijke organisatie zit. Dit is een bevestiging voor de gemeente.

Men kan de CO2-Prestatieladder beschouwen als een soort thermometer bestaande uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de eigen uitstoot. Vanaf niveau 4 en 5 gaat men ook aan het werk van de CO2-uitstoot in de keten.

Voor Alkmaar helpt het vooral om iedereen in de gemeente mee te nemen in het 'project verduurzamen'. Daarnaast wordt het ook meer duidelijk hoeveel uitstoot de gemeente veroorzaakt. Tevens maakt Alkmaar inzichtelijk wat de gemeente doet om die emissie te verlagen.

Steeds strengere eisen

Al een aantal jaren behaalt de gemeente Alkmaar niveau 3. Volgens de programmamanager is stilstand geen achteruitgang, daar als de gemeente hetzelfde niveau wil behouden, moet er meer gedaan worden dan vorig jaar.

Het is een soort wedstrijd geworden, waarbij overheden en bedrijven een hoger niveau willen dan andere. De gemeente Alkmaar is heel goed op weg volgens Julia Mölck. Tevens wordt onderzocht door Stadswerk072 of men niveau 4 of 5 kan halen.

Vermindering komt eerst

In de groene plannen van de gemeente Alkmaar is het energieleverend geluidsscherm een mooi voorbeeld. Met dit scherm wordt stroom opgewekt waarmee Alkmaar zo'n 420 huishoudens van stroom worden voorzien.

Dit is een mooi voorbeeldproject, maar in eerste instantie wordt gewerkt aan CO2-reductie. De gemeente heeft 8 van de gemeentelijke gebouwen uitgekozen waarvan de gemeente Alkmaar de uitstoot zoveel mogelijk wil verminderen.

Dit kan bijvoorbeeld door te isoleren. Tevens maakt de gemeente Alkmaar hierbij gebruik van zoveel mogelijk circulaire materialen. De gemeente doet bij het verduurzamen kennis op, die weer gebruikt kan worden voor andere verduurzamingsprojecten én gedeeld kan worden met inwoners en ondernemers.