ALKMAAR - De wethouders van Cultuur en Onderwijs, Anjo van de Ven (OPA) en Elly Konijn-Vermaas (D66) ondertekenden op 13 februari 2018 het ‘Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Alkmaar’. Zij deden dit samen met schoolbesturen uit het basisonderwijs en culturele instellingen tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stedelijk Museum Alkmaar.

De twee wethouders trekken al langer samen op om cultuureducatie in Alkmaar te versterken. Goed cultuuronderwijs draagt bij aan de individuele en creatieve ontwikkeling van kinderen en aan de samenleving als geheel.

Doordat scholen nog meer samenwerken met culturele instellingen krijgt cultuureducatie een belangrijke plek in de school. In het convenant staat onder meer beschreven hoe de doelen die de scholen met cultuureducatie willen bereiken, gezamenlijk met het culturele veld worden uitgewerkt. De afspraken die nu zijn gemaakt met de basisscholen en culturele instellingen, waaronder Artiance, Stedelijk Museum en Bibliotheek Kennemerwaard lopen tot 2023