ALKMAAR - Voorafgaand aan Koningsdag vindt jaarlijks de Lintjesregen plaats. In Alkmaar mocht burgemeester Bruinooge vandaag acht Koninklijke Onderscheidingen uitreiken aan inwoners die zich geruime tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Daarvan zijn zeven personen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één persoon als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in het stadhuis waar de gedecoreerden en hun naaste familie door de burgemeester werden ontvangen. Aansluitend werd een receptie gehouden in de grote Sint Laurentiuskerk met alle inwoners die in het verleden een Koninklijke Onderscheiding mochten ontvangen.

De heer dr. J.P. (Jan) de Groot (80 jaar): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Groot heeft zich 50 jaar belangeloos ingezet voor de nationale- en internationale samenleving. Zo hield hij zich bezig met het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden; onder andere in Zuid-Amerika. En was hij actief voor de Interkerkelijke Ontwikkelingsorganisatie ‘Solidaridad’. Meneer De Groot leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het internationale Fairtrade keurmerk voor de bekende ‘Max Havelaar’ koffie. Als diaken en lid van de kerkenraad bij de Protestantse Gemeente Alkmaar zette hij zich in voor het behoud van de wijkgemeente Alkmaar-Oost en de Trefpuntkerk. Voor de centrale Cliëntenraad Halte Werk heeft hij als voorzitter de fusie begeleidt van de gemeentelijke cliëntenraden in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard. De heer De Groot heeft zich ook acht jaar ingezet als voorzitter van het Platform Sociale Zekerheid Alkmaar.

De heer A.J. (Ton) Smit (82 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Smit ontvangt zijn onderscheiding voor 25 jaar vrijwillige inzet voor de R.K. Laurentiusparochie, Zorgcentrum De Oldeburgh en de Stichting Historisch Oudorp. Voor de Stichting Historisch Oudorp en de Laurentiusparochie houdt hij zich bezig met archiefwerk. Zijn verantwoordelijkheden zijn het verzamelen, rubriceren en bewaren van beeldmateriaal, films en foto’s over de geschiedenis van Oudorp en de Laurentiuskerk. Voor het zorgcentrum De Oldeburgh is hij de stuwende kracht achter de Stichting Vrienden van de Oldeburgh. Door de verkoop van tweedehands boeken, spellen en ander gebruiksmateriaal zorgt hij dat de kas van de stichting gevuld blijft. Meneer Smit organiseert ook de jaarlijkse zomermarkt samen met bewoners van Exodus.

De heer G.J. (Gerard) Koersen (76 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Koersen krijgt zijn onderscheiding voor de 45 jaar belangeloze inzet voor diverse organisaties. Zoals Hobbyclub Koedijk, Speeltuinvereniging ‘De Jeugdhoek’, de Zonnebloem en pelgrimsreizen naar Lourdes. In de 43 jaar die hij besteedde aan de Hobbyclub Koedijk, leerde hij wekelijks groepen kinderen omgaan met gereedschappen en apparaten. Bij Speeltuinvereniging de Jeugdhoek is hij bestuurslid en onderhoudsmedewerker. De onderhoudsklussen doet hij elk jaar in het speeltuinseizoen. Samen met zijn vrouw organiseerde de heer Koersen, de wekelijkse jeu-de-boules bijeenkomst, voor 12 personen. En tijdens de wintermaanden organiseerde de heer Koersen klaverjasavonden in het speeltuingebouw. Voor de Zonnebloem en Lourdesreizen regelde hij ook veel hand- en spandiensten. Om de reis te kunnen bekostigen voor de Pelgrims verkocht hij loten en zamelde oud papier in.

Mevrouw C.M. (Nelleke) Schrieken – Buijten (79 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Schrieken ontvangt haar onderscheiding voor de 45 jaar vrijwillige inzet voor diverse instanties zoals Odd Fellows, schaatsvereniging Zoeff en Stichting WonenPlus. Bij de Odd Fellows helpt zij bij maatschappelijke activiteiten en bezoekt ook zieken. Zij ging van 1994 – 2004 mee als keukenhulp met kinderkampen voor kinderen met een beperking (Ofinka). In 1979 werd zij medeoprichtster van schaatsvereniging Zoef; een vereniging voor mensen met een beperking. Zij verzorgde de totale organisatie en uitvoering van de lessen en organiseerde schaatsgerelateerde uitstapjes. Mevrouw Schrieken regelt in het winterseizoen de schaatslessen voor Zoef, dat onderdeel is van de Alkmaarse IJsclub. Ook verzorgde zij jaren lang het patiëntenvervoer van het Medisch Centrum Alkmaar. De laatste zeven jaar ondersteunt zij kwetsbare mensen bij het zelfstandig (blijven) wonen en geeft mevrouw Schrieken taalles aan Vietnamese mensen.

De heer N.A. (Nico) Koning (74 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Koning heeft zich 46 jaar vrijwillig ingezet voor de samenleving. In het verleden deed hij veel naast zijn voormalige functie van melkveehouder. Zoals onder andere: secretaris van de Combinatie Noord-Holland, secretaris en voorzitter Westelijk Land- en Tuinbouworganisatie, bestuurslid van het Waterschap De Waterlanden/Uitwaterende Sluizen, bestuurslid van de Landbouwdag Alkmaar. Op dit moment is hij nog actief voor De Zonnebloem, Verpleeghuis Lauwershof en de tuinploeg van de St. Laurentiuskerk te Oudorp. Ruim 15 jaar lang zet hij zich in voor dementerende ouderen in Lauwershof. Daarnaast is hij secretaris van de vrijwilligersraad bij deze instantie. Voor de Zonnebloem gaat hij onder andere mee op vakantieweken en treft daar de voorbereidingen voor. Vanaf 2000 houdt hij zich bezig met de tuin rondom de kerk, de pastorie en het kerkhof van de St. Laurenskerk te Oudorp met andere vrijwilligers.

De heer S.P. (Siem) van der Hoorn (77 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van der Hoorn heeft zijn onderscheiding ontvangen voor zijn 40-jarige belangeloze inzet voor de Vereniging Vrienden van het Stedelijke Museum en 36 jaar voor de Parochie H.H. Matthias-Laurentius. Voor het Stedelijk Museum gaf hij zijn bestuurslidmaatschap op om zich in te zetten voor excursies. Hij was goed op de hoogte van lopende en komende tentoonstellingen. Hij heeft een grote overtuiging dat het museale erfgoed van de stad en regio Alkmaar een belangrijke rol in onze samenleving inneemt. Vanaf 1980 is hij betrokken bij de Parochie. Het penningmeesterschap was tot 1998; daarna werd hij lid van het collectantencollege. Het gecollecteerde geld werd handmatig verwerkt en deze financiële handelingen heeft hij nu geautomatiseerd.

De heer C.T. (Kees) Groenland (73 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau 

De heer Groenland is onderscheiden voor de ruim 57 jaar vrijwillige inzet voor de R.K. Parochie H.H. Matthias-Laurentius in Alkmaar. Daar was hij acoliet, beheerder, (hoofd)koster en lector. De heer Groenland was medeorganisator van de jubileumactiviteiten ter ere van het 150-jarig bestaan van de kerk en het 900-jarig bestaan van de parochie. Als hoofdcoördinator van de ‘Open Kerk op Vrijdag’ zorgt hij er voor dat tijdens de kaasmarkt, in de periode 1 april tot eind oktober de kerkdeuren openen. Tijdens een kaasmarktdag bezoeken circa 250 personen de kerk. Bij het evenement ‘Kaeskoppenstad’ bewonderen zo’n 10.000 bezoekers de kerk. Door zijn actieve inzet voor fondsenwerving voor de Stichting De Alkmaarse Cuyperskerk is de restauratie van het Pels-orgel tot stand gekomen.

De heer C.M.J. (Kees) Pater (66 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Pater ontvangt zijn onderscheiding voor de ruim 25 jaar belangeloze inzet voor de R.K. Parochie H.H. Matthias-Laurentius in Alkmaar. Zijn functies zijn hoofdbeheerder, koster, secretaris en voorzitter van het collectantencollege. De heer Pater distribueert het parochieblad, verzorgt de (bloem)versiering en het klein onderhoud. Ook is hij de coördinator van de poetsgroep koper en zilver in de kerk. Zijn vrijwillige inzet voor de Stichting De Alkmaarse Cuyperskerk is gericht op de restauratie en de herplaatsing van het Pels-orgel. De heer Pater is lid van de muziekcommissie en helpt bij de programmering van concerten in de kerk.

Namens de gemeente Alkmaar feliciteren wij alle gedecoreerden met hun Koninklijke Onderscheiding.