DE RIJP - De Energie Coöperatie Graft-De Rijp start het onderzoek van het project ‘De Groene Walvis’. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de dorpen in 2025 aardgasvrij te maken met waterstof. Het onderzoeksbedrag is in totaal € 225.000,-. De Provincie Noord-Holland heeft subsidie toegekend met een bedrag van € 150.000,-, de gemeente Alkmaar draagt € 50.000,- bij en TransitionHERO financiert€ 25.000,-.

Het doel is om historisch Graft en De Rijp aardgasvrij te maken

Veel woningen en gebouwen in Graft en De Rijp zijn vóór 1960 gebouwd. Sommige zijn een monument of een beschermd dorpsgezicht. De kosten om te verduurzamen zijn daardoor hoog. In totaal wordt meer dan 9 duizend ton CO2 per jaar geproduceerd. Het project ‘De Groene Walvis’ wil deze uitstoot wegnemen. Daarvoor wordt groene waterstof opgewekt door middel van zonne- en windenergie. Met het onderzoek wordt duidelijk of dat haalbaar is.

Het onderzoek

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een groene waterstoffabriek te bouwen. Groene stroom kan worden opgewekt door middel van zonnepanelen in de dorpen en via ingekochte stroom van wind op zee. De zelfgeproduceerde en de ingekochte stroom worden vervolgens in de fabriek omgezet naar waterstof die woningen en gebouwen kan verwarmen. Daarom wordt ook onderzocht of de bestaande gasleidingen daarop aangepast kunnen worden. Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is de samenwerking met inwoners en het draagvlak voor het overstappen naar waterstof.

Partners en andere waterstofprojecten

Het project wordt uitgevoerd door Energie Coöperatie Graft-De Rijp, H2 Connect, TransitionHERO in samenwerking met de gemeente Alkmaar. Naast dit project zijn er nog vier andere waterstofprojecten in Alkmaar, namelijk: vergassing van biomassa door Investa, een waterstoftankstation van GP Groot, elektrolyse & E-opslag door BEplus en het omzetten van natte organische restromen naar groene waterstof door SCW. Deze projecten worden uitgevoerd op het bedrijventerrein Boekelermeer.

‘We geloven in een duurzame toekomst en Alkmaar wil haar bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dit project past bij onze duurzaamheidsagenda en daarom goed bij de gemeente. Daarom doen we mee aan dit innovatieve onderzoek.'
Wethouder Energie Innovatie Elly Konijn Vermaas

'Voor Alkmaar is dit een grote stap op het gebied van waterstof. Daarbij is het geweldig om te zien hoe betrokken de Energie Coöperatie Graft-De Rijp is.’
Wethouder Duurzaamheid Christian Braak