ALKMAAR- De gemeente Alkmaar start van 30 maart tot en met 31 oktober 2018 een pilot waarbij pleziervaartuigen kunnen afmeren langs de Noorderkade.

Met de eigenaar van het Noordhollandsch Kanaal, de provincie, is afgesproken onder welke voorwaarden het aanmeren kan plaatsvinden. Door de pleziervaartuigen een nieuwe afmeermogelijkheid te bieden op de nieuwe verlaagde kade in het gebied Overstad komen waterrecreatie en passanten samen. In het najaar vindt met de provincie een evaluatie van de pilot plaats.

Recreanten en passanten

De Noorderkade nodigt uit. Zowel de passanten op het land als de recreanten op het water betreden graag het circa 100 meter lange houten meubelstuk voor de Ringersfabriek. Er is het afgelopen jaar al veelvuldig gebruik gemaakt van het nieuwe stadsgezicht aan het water. Met de provincie is geconstateerd dat de verlaagde kade voor de Ringersfabriek een belangrijk knooppunt in het recreatieve waternetwerk van Noord-Holland Noord is. Wethouder Victor Kloos (OPA): ‘Hier komen waterrecreatie en landrecreatie bij elkaar. Daarom hebben we samen met de Provincie gekeken of en hoe de gemeente kan faciliteren zodat waterrecreanten ook kunnen aanmeren aan het gebied van Overstad. Ik ben heel erg enthousiast dat het is gelukt!’

Veiligheid

Zowel de Provincie Noord-Holland als de gemeente Alkmaar stellen een goede doorvaarbaarheid en de veiligheid op het water als vereiste. Daarbij zijn er afspraken gemaakt over instructies voor brugwachters en stelt de Provincie de eis dat afmerende pleziervaartuigen maximaal 2,5 meter bij 10 meter lang zijn om de doorvaarbaarheid te waarborgen. De afmeervoorziening wordt op verzoek van de provincie toegestaan vanaf de laatste meerpaal vanaf de Tesselsebrug tot aan het eind van de verlaagde kade (richting de Ringersbrug). De totale afmeerlengte is ca. 60 meter. Om te voorkomen dat pleziervaartuigen ’s nachts blijven liggen is afmeren alleen toegestaan van 8 uur tot 22 uur.

Om pleziervaartuigen aan te kunnen leggen worden aan het verticale gedeelte van de kade ringen gemonteerd. Het werk is voor 30 maart 2018 gereed.