ALKMAAR - De druk op de woningmarkt in de regio Alkmaar is groot. Er zijn te weinig woningen om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Op vrijdagmiddag 25 januari hebben Regio Alkmaar, de Provincie Noord-Holland en de Woningmakers regio Alkmaar de handen ineen geslagen om het probleem in beeld te brengen en aan te pakken.

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest samen. Woningmakers Regio Alkmaar is een samenwerkingsverband van private partijen in de regio die een rol spelen in het bouwen van woningen.

Woningmarkt in de regio
Onderzoeksbureau Companen heeft onderzoek gedaan naar de stand van de woningmarkt in de regio Alkmaar. Companen formuleert vijf opgaven:
- Bouwtempo moet stevig omhoog om huidige druk op de markt het hoofd te bieden;
- Flexibiliteit creëren in planvoorraad;
- Inzet op diversiteit aan woonmilieus
- Voorkomen van verdringing;
- Inspelen op lange termijn behoefte.

Op korte termijn zijn vooral sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen nodig.

Samenwerken
Op basis van de analyse en opgave voor de regionale woningmarkt hebben de Woningmakers, de zeven regiogemeenten en de gedeputeerde van de provincie de 'Overeenstemming van Egmond' ondertekend, waarin de samenwerking tot versnelling in de woningbouw wordt bekrachtigd. Sleutel in deze opgaven is samenwerking. De woningbouwopgave is vooral een afstemmingsprobleem om alle partijen tegelijkertijd aan alle voorwaarden te laten voldoen, zodat een woningbouwproject kan starten. De marktpartijen hebben zich verenigd in de Woningmakers. Zij kunnen kennis en realisatievermogen inbrengen om meer dan voorheen te bouwen. Gemeenten en provincie maken woningbouwprojecten op de juiste plekken mogelijk met bestemmingsplannen en vergunningen. Samen willen ze vaart maken.

Meten is weten en bouwen voor de klant
Ondernemers en overheden gaan de woningbouw nauwkeurig monitoren: helder zicht op de plannen en op hoe de markt zich ontwikkelt. Met die kennis willen zij een woningbouwplanning maken waarin díe plannen worden gerealiseerd die kansrijk zijn en tegemoetkomen aan de actuele vraag. Zodat we steeds meer die woningen gaan bouwen waar de klant om vraagt.

Woonhopigen
Het probleem van de krappe woningmarkt wordt vaak vertaald in cijfers en statistieken. Karavaan, buitengewoon theater op locatie, ging op zoek naar de consequenties van woningnood. De Karavaan heeft tijdens de bijeenkomst de woningzoekenden, middels videoportretten, audioportretten en theaterscènes een gezicht en een naam gegeven: de woonhopigen.