BERGEN - Overlast van honden- of paardenpoep, fout geparkeerde auto’s of rommel op straat? De gemeente wil graag samen met inwoners deze ‘kleine ergernissen’ aanpakken.


Top 10

Begin november houden wij een enquête om de ergernissen in de gemeente Bergen in kaart te brengen. De enquête bestaat uit een top 10 aan “kleine ergernissen”. U kunt aangeven of die bij u voorkomen en wat volgens u als eerste opgepakt zou moeten worden.

Samenwerking is essentieel
Met de informatie uit de enquête willen wij samen met u de komende jaren aan de slag om overlast van in elk geval 1 of enkele kleine ergernissen te verminderen. Samenwerking tussen de gemeente en u als inwoner is essentieel voor een succesvolle aanpak.

Toegankelijk
We willen iedereen de gelegenheid geven de enquête in te vullen. In ons gemeentehuis staan op verschillende momenten medewerkers om de enquête af te nemen en we staan ook op verschillende locaties in het dorpscentrum. Voor iedereen die de enquête thuis op zijn of haar gemak in wil vullen, staat deze vanaf vandaag online op www.bergen-nh.nl/enquete.

We komen naar u toe
Dit onderzoek is het begin van een doorlopend proces waarmee wij de leefbaarheid van de gemeente willen verbeteren. Onze buitengewone opsporingsambtenaren zullen meer zichtbaar aanwezig zijn. We willen meer met u samenwerken, uw mening is waardevol! Bij de aanpak van “de kleine ergernissen” hopen we op betrokkenheid van u als inwoners.