ALKMAAR - Wakker worden van het gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed. Vooral van mei tot en met augustus kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Voorkom dat u dit jaar een nest op uw dak krijgt! Meeuwen zijn wettelijk beschermd. Daardoor is het lastig voor de gemeente om de meeuwenoverlast tegen te gaan. De gemeente voert diverse maatregelen om de overlast tegen te gaan. Als bewoner kunt u ook zelf iets doen. Neem snel maatregelen om te voorkomen dat u een nest op uw dak krijgt.

Nestelen
Meeuwen zoeken vanaf april/mei naar een geschikte plek om te gaan broeden. De laatste veertig jaar vinden ze die steeds vaker in de stad. Daar zijn nu eenmaal veel veilige en beschutte plekjes te vinden. Vooral op platte daken, dakkapellen en half schuine daken.

Tips om de overlast te voorkomen
Wethouder Marcel van Zon: ‘Vanuit de gemeente ondernemen we van alles om overlast te verminderen; zo zijn inmiddels op veel plekken, waaronder in de binnenstad, ondergrondse vuilcontainers geplaatst. Dit voorkomt zwerfafval op straat. Afval is een belangrijke voedselbron voor meeuwen. Ook heeft de gemeente een campagne over hoe meeuwenoverlast in eerste instantie te voorkomen en tegen te gaan. Als gemeente kunnen we dit niet alleen, we hebben ook de hulp van de Alkmaarders nodig. Er zijn veel dingen die u zelf kunt doen om meeuwenoverlast te verminderen.’

• Voorkom rommel: Gebruik ondergrondse containers voor uw afval. Gooi geen troep, oud brood of ander (eetbaar) afval op straat.

• Niet voeren: Voer meeuwen niet! Zolang er voedsel is voor meeuwen, zullen ze de stad niet verlaten. Meeuwen hebben geen extra voer nodig. Voeren is ongezond voor de dieren en het trekt ook ongewenste diersoorten aan. Het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen.

• Voorkom dat meeuwen op uw dak nestelen: In het voorjaar starten meeuwen met paren vormen en nestelen. Als ze eenmaal op een dak zitten mag het nest niet meer verwijderd of vernield worden. Ga vanaf maart tot eind juni regelmatig uw dak op en veeg het schoon. Een dak dat leeg is en geen schuilhoekjes heeft maakt het minder aantrekkelijk voor meeuwen om een nest te bouwen. Dit werkt het best als u deze actie samen met uw buren doet.

Download de poster en hang deze op bij uw huis of in de hal van uw flat/appartementengebouw zodat uw buren ook op de hoogte zijn.

Deze tips kunt u nalezen op www.Alkmaar.nl/meeuwen. Hier kunt u ook de poster en flyer “Meeuwen niet voeren” downloaden en tips vinden om uw dak ongeschikt voor meeuwennesten te maken. Wij raden u hierbij aan een professioneel bedrijf in te schakelen.

Een andere optie is om plastic vlaggetjes op uw dak te spannen of vliegers in te zetten om de vogels af te schrikken. Ervaring leert wel dat de vogels hier na verloop van tijd wel aan wennen.

Toch een nest?
Toch een nest met eieren op uw dak? Dit mag u niet verwijderen! De gemeente heeft samen met Haarlem en Leiden een speciale ontheffing om ook andere methoden in te zetten in de strijd tegen meeuwenoverlast. Een erkend bedrijf mag pas gelegde eieren in biologische olie dopen, om te voorkomen dat ze uitkomen. Dat kan alleen als het ei net gelegd is. De gemeente subsidieert nestbeheer en werkt hierin samen met een gecertificeerd bedrijf.

Meer informatie over wat u (samen met uw buurt) kunt doen aan meeuwenoverlast en over wat de gemeente doet, staat op www.Alkmaar.nl/meeuwen. meldt dit dan via de website of bel 14 072. Zo wordt inzichtelijk waar de meeste overlast is en kunnen er mogelijk acties op volgen.