ALKMAAR - Twee woningbouwprojecten in Alkmaar ontvangen gezamenlijk een subsidie van € 3.337.500 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit zijn de projecten Buitenvaart fase 1 (Kanaaldijk) en het project Jaagpad. Samen gaat het over een totaal van 267 woningen. De bouw van deze woningen start in 2024.

Bouwen heeft topprioriteit in Alkmaar. Deze woningbouwimpuls zorgt er voor dat we betaalbare woningen sneller kunnen realiseren en dat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen wordt vergroot. Jasper Nieuwenhuizen, wethouder wonen


Startbouwimpuls

Vanuit het Rijk ontvangen 145 gemeenten een bijdrage uit de Startbouwimpuls (SBI) zodat de bouw van bijna 31.500 nieuwe woningen versneld van start kan gaan. Ongeveer 80% van de nieuwe woningen valt in de categorie betaalbaar. Vierentwintig projecten van de 362 projecten die een bijdrage krijgen, starten nog dit jaar. De rest gaat volgend jaar van start en de laatste volgen uiterlijk in 2025. Daardoor kan de woningbouw sneller en robuuster herstellen van de dip in bouwproductie volgend jaar. Per woning wordt gemiddeld een bijdrage van 10.000 euro beschikbaar gemaakt.