ALKMAAR - 11 maart 2023 gaan de eerste palen van het Energieleverend Geluidsscherm de grond in. De voorbereidende werkzaamheden langs de Huiswaarderweg (N245), Schagerweg (N245) en Nollenweg (N508) zijn dan afgerond. Inmiddels is het oude geluidsscherm al verwijderd, zijn de bomen gekapt en is de grond bouwrijp gemaakt. Het geluidsscherm wordt naar verwachting in oktober opgeleverd.


Voorbeeldproject

Bij het feestelijke moment op 11 maart is ook wethouder Duurzaamheid Nicole Mulder aanwezig:

De ambitie vanuit de samenwerkingspartners zoals Inholland en energiebedrijf Lokaal Groen is op termijn meerdere schermen te produceren. Voor de aanleg van dit innovatieve bouwwerk ontvangt de gemeente Alkmaar subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en een cofinanciering van de provincie Noord-Holland.

Extra bodemonderzoek

Om extra zekerheid over de constructie te krijgen, vond in januari extra bodemonderzoek plaats. Naar aanleiding van die resultaten wordt de constructie voor de fundering aangepast. Door nu zorgvuldig maatregelen te nemen, zorgt de gemeente ervoor dat het Energieleverend Geluidsscherm ook bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Volgens de aangepaste planning is het geluidsscherm nu in oktober klaar.

Meer informatie

Meer informatie over het Energieleverend Geluidsscherm is te vinden op www.stadswerk072.nl/project-eg en www.alkmaar.nl/duurzaamheid/energieleverend-geluidsscherm. Actuele informatie over de werkzaamheden staat in de BouwApp (project Energieleverend geluidsscherm), te downloaden voor Android en iOS.