ALKMAAR - Dit jaar zijn 10 inwoners van de gemeente Alkmaar geëerd met een Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Anja Schouten reikte dinsdagochtend zeven Koninklijke Onderscheidingen uit. Eén inwoner van Alkmaar ontving zijn Koninklijke Onderscheiding in Groningen uit handen van burgemeester K. Schuiling van Groningen. Twee decorandi konden helaas niet bij de uitreiking aanwezig zijn vanwege privé-omstandigheden. Zij ontvangen hun lintje op een later moment.

Mevrouw De Jager-Meijer, mevrouw De Munk, mevrouw Van Straalen-Baxmeier, de heer Liefting, de heer De Wilde, de heer Louter, de heer Van Es en de heer Van Lunteren zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Arnhard en de heer Korevaar zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Korevaar ontving zijn lintje In Groningen. Burgemeester Schouten heeft contact opgenomen met mevrouw De Jager-Meijer en de heer Arnhard om hen te feliciteren met hun onderscheiding. Zij ontvangen allebei hun lintje op een later moment.

Beschrijving decorandi

Mevrouw E.M. (Rineke) de Munk (58 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau


Vanaf 1997 zet mevrouw De Munk zich vrijwillig in voor Buurtvereniging De Watertoren en sinds 2000 voor KWF Kankerbestrijding, afdeling Alkmaar. Bij Buurtvereniging De Watertoren is zij voorzitter en altijd aanwezig bij vergaderingen, die zij altijd goed voorbereid. Ze neemt deel aan bijeenkomsten met gemeente en het wijkbreed overleg. Ook zorgt zij er voor dat nieuwe buurtbewoners betrokken raken bij de buurt en de vereniging. Sinds 2000 is mevrouw De Munk betrokken bij KWF Kankerbestrijding, afdeling Alkmaar. Zij startte als collectant, maar werd in korte tijd wijkhoofd. Nu is zij districtscoördinator en stuurt alle wijkhoofden en collectanten aan.

Mevrouw M.P. (Mary) van Straalen-Baxmeier (76 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau


Sinds 1998 zet mevrouw Van Straalen zich op vrijwillige basis in voor het VVV-kantoor en de Grote Kerk in De Rijp. Daarnaast verrichtte zij vanaf 2007 mantelzorgtaken voor haar tantes, haar zus en haar echtgenoot. Voor de ondersteuning van haar 2 bejaarde tantes lagen de taken op het nakomen van medische afspraken, het doen van de administratie en het onderhouden van sociale contacten. Na het overlijden van één van de tantes, verzorgde zij de verkoop van het oude huis en de aankoop van een nieuw appartement. Later hielp ze de overgebleven tante met de verhuizing naar een verzorgingshuis. Voor haar ouders regelde ze de maaltijdbezorging, huishoudelijke hulp, sociaal contact en ondersteuning bij medische afspraken. Daarnaast ondersteunde zij ruim 10 jaar haar zus, nadat die de diagnose borstkanker kreeg. Bijna 15 jaar was mevrouw Van Straalen ook mantelzorger voor haar man, na een ernstig auto-ongeluk. Ze heeft het onmogelijke waargemaakt om hem zolang mogelijk thuis te houden tot zijn overlijden In 2021. Van 1998 tot 2016 was mevrouw Van Straalen bestuurslid voor het VVV-kantoor in De Rijp. Daar verzorgde zij rondleidingen, bemensde het kantoor, maakte folders en onderhield het sponsorcontact. In 2016 werd zij vrijwilliger bij de Grote Kerk in De Rijp als kerkwacht. In de lente en in het zomerseizoen is zij gastvrouw en gids. Door haar enthousiasme en grote kennis van zowel het dorp, de omgeving en de inwoners, kan zij de toeristen en bezoekers veel vertellen over de geschiedenis van De Rijp en omstreken.

De heer S.G.T. (Sylvester) Liefting (45 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau


De heer Liefting zet zich al 19 jaar vrijwillig in voor verschillende organisaties. Sinds 2003 is hij betrokken bij de Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen. Hier geeft hij in de winter in het zwembad les aan de jeugd in reddend zwemmen. Zomers is hij op het strand van Bergen aan Zee en bewaakt met andere collega’s het strand. Vanaf 2006 zit de heer Liefting in het bestuur van de Dorpsraad Stompetoren. Als voorzitter heeft hij zich ingezet voor een nieuw dorpshart met daarin een supermarkt en woningen. Daarnaast is hij lid en voorzitter van de regiegroep Schermer, die subsidies toekent aan verschillende bewonersinitiatieven. Ook zet(te) hij zich in voor het organiseren van de jaarlijkse buitenspeeldag en dodenherdenking. Voor de Golfclub De Koggen in Spierdijk is hij vanaf 2016 actief bezig. Hij begeleidt de jeugd bij jeugdwedstrijden en organiseert diverse activiteiten.

De heer P.J. (Piet) de Wilde (79 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau


De heer De Wilde zet zich vanaf 1974 belangeloos in voor verschillende verenigingen. Hij was ca 15 jaar coach van het seniorenelftal van de zaterdagafdeling bij Sportvereniging Sporting S. Bij de Christelijke Gemengde Zangvereniging Halleluja in Schermerhorn was hij voorzitter. Deze functie vervulde hij van 1975 tot 1995 en was betrokken bij het vernieuwen van het bestuurlijk werk en het organiseren van verschillende uitvoeringen. Deze zangvereniging is in 2020 opgeheven. Sinds 1990 is de heer De Wilde vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in de Schermer. Vanaf 2006 is hij penningmeester en lid van de kerkrentmeesters. Tot 2015 zette hij zich in voor de bouw en instandhouding van het jeugdhuis, tegenwoordig Het Zwethuis.

De heer P.T.A. (Peter) Louter (77 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau


De heer Louter zet zich al ruim 35 jaar belangeloos in voor diverse organisaties. Het Interparochiaal Sociaal Charitatief Centrum Alkmaar helpt mensen in nood in stad, instellingen en bisdom of de derde wereld. De heer Louter was hiervan de voorzitter. In samenspraak met andere bestuursleden beoordeelde hij de hulpaanvragen van particulieren, instellingen en het bisdom. In de periode van 1994 tot 2012 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Rooms-Katholiek Zorgcentrum voor Ouderen De Kooimeer. In die periode zette hij zich in voor de renovatie van het gebouw van de stichting en het opzetten van een psychogeriatrische verpleegafdeling voor bewoners die lijden aan dementie. In 2012 is de Stichting samen gegaan met zorgcentrum De Nieuwpoort. Sindsdien is hij voorzitter van de Raad van Toezicht De Kooimeer Stichting Huisvesting. Hij was mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een nieuwbouwplan voor een appartementencomplex met 123 appartementen, waar 65% bestemd is voor ouderen met een zorgvraag. Daarnaast was de heer Louter tussen 2002 en 2019 mede-oprichter en voorzitter van Nood Preventie Fonds (NPF), Stichting Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar (ISBA). Dit fonds helpt inwoners van Alkmaar bij het vinden van een oplossing bij dreigende huisuitzetting of afsluiting van nutsvoorzieningen en water.

De heer C.E.K. (Christiaan) van Es (76 jaar): Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Van Es was in de jaren 80 vlieger in Afrika voor het International Rode Kruis, waarvoor hij in oorlogsgebieden gewonden vervoerde naar medische centra. In 1994, na de genocide in Rwanda, werd hij aangesteld als hoofd van een medisch team, dat er voor zorgde dat slachtoffers van de burgeroorlog (na)zorg ontvingen. In 2006 richtte hij de Stichting Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) op, waarvan hij ook voorzitter werd. Het doel van de stichting is het opzetten van een tandheelkundige infrastructuur en het verbeteren van tandheelkundige zorg en daarmee de gezondheid van de plattelandsgemeenschap van Rwanda. In samenwerking met bestaande medische centra leveren zij een bijdrage aan voorlichting en preventie. Door het Dental Preventive Program op scholen volgt een behandeling volgens de door de stichting ontwikkelde Atraumatic Restorative Treatment. Deze behandeling kan zonder elektriciteit, leidingwater, dure compressor en dental-unit uitgevoerd worden; er is alleen handinstrumentarium voor nodig. Door dit initiatief worden jaarlijks diverse scholen in Rwanda bezocht, waarbij ca. 5000 kinderen worden bereikt voor mondverzorging. De heer Van Es onderhoudt de contacten aangaande de projecten, werft fondsen en verricht werkzaamheden rondom de Stichting en bezoekt twee maal per jaar de projecten.

De heer C. (Carlo) van Lunteren (58 jaar): Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Van Lunteren zet zich al ruim 20 jaar belangeloos in voor Stichting Volksfeesten De Rijp en Kinderboerderij De Kleine Artis. Vanuit het feestcomité Volksfeest organiseerde hij samen met andere vrijwilligers de jaarlijkse activiteiten, zoals een buurtfeest, de kerstborrel en kinderspelletjes. Bij de kinderspelen zijn alle basisscholen in De rijp betrokken. De kinderen worden ingedeeld in teams en gedurende een dagdeel vermaakt. De heer Van Lunteren zette zich van 1999 tot 2008 hiervoor, tot de verplichte roulatie/opvolging van het bestuur. Nu is hij nog steeds betrokken en is oproepbaar in tijden van drukte. De heer Van Lunteren was ook betrokken bij de organisatie van de grote ballonoptocht in de feestweek en het 5-jaarlijks terugkerende 4/5 mei Comité. Bij Kinderboerderij De Kleine Artis is hij sinds 2006 vrijwilliger. Dagelijks voert hij de dieren en draait zijn hand niet om voor allerlei klussen, zoals schilderen, schuren en nieuwe hokken maken. Waardering ontvangt hij van de vele jonge gezinnen die even langs komen om brood en schillen te brengen. Uiteraard hoort het gezellige praatje erbij.

Mevrouw T.A. (Tiny) de Jager-Meijer (85 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau


Mevrouw De Jager is sinds 1968 werkzaam als vrijwilligster bij Vrijheidskerk. Zij is betrokken bij de kindernevendiensten op zondag, het maken van liturgieboekjes voor rouw- en trouwdiensten, het bezorgen van het kerkblad en het tellen van collectegelden. Ook gaat zij op bezoek bij eenzamen en hulpbehoevenden. Daarnaast was zij ook 33 jaar lang vrijwilligster bij CSV Jong Holland. Zij vervulde diverse functies, waaronder 2e penningmeester, bestuurslid van de afdeling gymnastiek, ledenadministrateur. In de periode van 1974 tot 1985 was zij belangeloos schaatsinstructrice bij De Meent. Voor de Camping ’t Centrum Norg nam zij werkzaamheden over van de eigenaresse, toen die een heup brak. Zij verzorgde toen de financiële administratie, planning, verzorgde het schoonmaken en het maaien/opruimen van het campingterrein. Dit bleef zij daarna doen van 2000 tot 2012, totdat de bejaarde eigenaresse op 97-jarige leeftijd overleed.

De heer H. (Hans) Arnhard (79 jaar): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Arnhard zet zich al 35 jaar vrijwillig in voor de Atletiekvereniging Hera in Heerhugowaard als werptrainer. Hij volgde diverse opleidingen tot en met de opleiding tot trainer-coach B, inclusief de werpspecialisaties. Daarnaast houdt hij zich op de hoogte van recente ontwikkelingen en onderhoudt een goed netwerk met internationale coaches. Hij begeleidde meer dan 20 atleten (werpers en meerkampers) naar de nationale top. Een aantal sporters brak door tot Wereldkampioen en deelname aan de Olympische Spelen. Dit resultaat is een unicum voor een trainer/coach op verenigingsniveau. Onder de atleten bevinden zich bijvoorbeeld Thomas van Ophem (nationaal recordhouder speerwerpen) en Jessica Schilder (winnaar Europese Kampioenschappen 2021 onder de 23 jaar, bij het onderdeel kogelstoten en deelneemster aan de Olympische Spelen van Tokio 2020/2021). Andere grootheden binnen de atletiek die hij begeleidde waren Lieja Koeman, Denise Kemkers, Eddy Cardo en de meerkampers Laurien Hoos en Pelle Rietveld, die ook deelnamen aan wereldkampioenschappen en enkelen aan de Olympische Spelen.

De heer E.L. Korevaar (65 jaar): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Korevaar is sinds 1992 mede-oprichter van de Stichting Rehabilitatie’92. Onder rehabilitatie wordt verstaan: Mensen met ernstige langdurige beperkingen en participatieproblemen ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun activiteiten- en participatiedoelen. In 1999 is de heer Korevaar aan het ROC Zadkine in Rotterdam gestart met het eerste Begeleid Leren Programma voor mensen met een psychiatrische beperking. Sinds 2003 werkt hij als lector Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool Groningen. Hier werkt de school voor praktijkgericht onderwijs met Innovatie Werkplaatsen voor Begeleid Leren en Ervaringsdeskundigen. Ook ontwikkelde hij cursussen voor ervaringsdeskundigen, waaronder GOED voor mensen met psychische-/somatische beperkingen, EDNAH voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en EDNIKO voor nieuwkomers in Nederland. Daarnaast is hij (co)auteur van diverse handboeken en hij leidde verscheidene professionals op. Hij evalueert de methodieken in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bij verschillende nieuwe doelgroepen. De heer Korevaar is verbonden met diverse hulpverlenende instanties in Nederland, waarbij hij zijn individuele rehabilitatiebenadering en rehabilitatie in Nederland op de kaart heeft gezet.