Extra lang weekend, paaseitjes zoeken en gezellig met de familie brunchen… De meeste mensen denken hieraan als ze het woord ‘Pasen’ horen. Maar waar komen deze tradities vandaan en waarom vieren niet-Christenen ook Pasen? Dit alles leer je vandaag in deze Paasquiz. Dus mocht het tijdens de brunch stilvallen, heb jij een goeie anekdote!


1). Iedereen weet wel dat het paasfeest een Christelijk feest is, maar wat precies vieren we nou?
a. Dat Jezus overleed
b. Dat Jezus gekruisigd werd
c. Dat Jezus opstond uit zijn dood
d. Het begin van de lente

2). Een (extra) vrije dag is voor veel mensen uiteraard van harte welkom. Maar waarom is er een Tweede Paasdag?
a. Zodat gelovigen tijd hadden om nog een keer naar de kerk te gaan
b. Zodat je ook naar de schoonfamilie kunt
c. Omdat mensen van het geloof niet direct na de Pasen mochten werken

3). Waarom vieren we eigenlijk altijd op een andere datum Pasen?
a. Dat is afhankelijk wanneer het Hemelvaartsdag is
b. Het heeft te maken met de volle maan
c. Dat is afhankelijk van Pinksteren

4). Leuk hoor die al paaseitjes, maar waarom eten we ze eigenlijk?
a. Dat is puur commercieel
b. Vroeger moest men vasten en werden de eieren pas met Pasen opgegeten

5). Maar waarom beschilderen we die eieren dan?
a. Dan zouden ze beter smaken
b. Het is ooit begonnen uit verveling, en toen werd het een traditie
c. Om de eieren feestelijker te maken

6). En hoezo verstoppen we ze eigenlijk?
a. Het zorgt voor vruchtbaarheid
b. Omdat men bang was dat de eieren anders opgegeten zouden worden in de vastentijd
c. Dat doet de paashaas toch?

7). Over de paashaas gesproken, wat komt die eigenlijk doen in het hele verhaal?
a. De paaseieren verstoppen natuurlijk!
b. De godin van de vruchtbaarheid heeft een gewond vogeltje genezen en omgevormd tot een haas.
c. Deze staat symbool voor de lente


Antwoorden
1). Eigenlijk zijn ze alle drie goed. Vanaf Witte donderdag tot Tweede Paasdag vieren we het Paasfeest. Op Witte donderdag herdenken we de laatste avondmaal van Jezus Christus. Goede vrijdag staat in het teken van de kruiziging, met daaropvolgend zijn dood. Op Stille zaterdag wordt de grafleggging van Jezus herdacht en tot slot met Pasen zelf herdenkt men dat Jezus opstond uit zijn graf.
Ook zijn er veel theorieën dat we met Pasen het begin van de lente vieren. Vooral hedendaagse niet-Christenen vieren onder meer met gezellig met de familie brunchen dat de lente weer begint.

2). Hier zullen de meningen verdeeld over zijn, maar van oorsprong a; zodat gelovigen meer tijd hadden om nog een keer naar de kerk te gaan.

3). Het klopt dat Hemelvaart en Pinksteren in verhouding staan tot wanneer het Pasen is. Hemelvaart vieren we 40 dagen na Pasen en Pinksteren 50 dagen na Pasen. Maar dan weten we nog steeds niet wanneer het Pasen is. In 325 na Christus werd bepaald dat Pasen wordt gevierd op de eerste volle maan in de lente (gerekend vanaf 21 maart).

4). In de vastentijd tussen Aswoensdag en Pasen mochten er lang geleden geen vlees en eieren gegeten worden. Een periode van 40 dagen. Vandaar dat men deze vroeger beschilderde in de tijd dat de eieren gelegd werden. Met Pasen mochten deze weer gegeten worden. Ook staat het ei symbool voor vruchtbaarheid en de lente. Het chocolade eitje is in de 18e eeuw bedacht door een Parijse banketbakker. Bakkers en chocolatiers deden wedstrijden wie het mooiste ei kon maken. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat we veel paaseitjes eten rond deze tijd. En natuurlijk heeft de economie erg op ingehaakt, want tegenwoordig kun je paaseitjes krijgen in de gekste smaken 😉

5). Het zou ontstaan zijn in de vastenperiode. Omdat zodra de eieren gegeten mochten worden na de vastentijd dit een mooi moment zou zijn. Om dit extra feestelijk te maken werden de eieren versierd en mooi gemaakt.

6). Dit heeft te maken met een oud ritueel. Vroeger begroef men eieren op de akkers. De boeren geloofden dat de akkers weer vruchtbaar zouden maken. Het was een soort gebed.

7). Mogelijk is het een Germaans mythologisch verhaal. Deze gaat over de godin van de vruchtbaarheid, Ostara. Zij heeft een gewond vogeltje genezen en omgevormd tot een haas. Uit dank voor de genezing kwam de haas elk jaar met eieren. Grappig is dat eigenlijk alleen Nederland en (delen van) Duitsland de paashaas kennen. In bijvoorbeeld Engeland en Amerika is er het konijn (easter bunny), net als in Frankrijk, Italië en Spanje. En in sommige delen van Duitsland worden de eieren gebracht door een kip, haan, vos of koekkoek!