NEDERLAND - Bevrijdingsdag is een dag die van groot belang is voor de geschiedenis en identiteit van Nederland. Op 5 mei 1945 werden de laatste Duitse troepen uit Nederland verdreven en werd ons land bevrijd van de onderdrukking en terreur van de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien wordt deze dag gevierd als de dag van de vrijheid en herdenken we de slachtoffers van de oorlog.


Maar waarom is 5 mei eigenlijk geen officiële feestdag, en slechts eenmaal in de vijf jaar? Elk jaar wordt de vraag weer gesteld her en der op de werkvloer. "Zijn we dit jaar nu eigenlijk vrij op 5 mei?". Enkelen die goed op de hoogte zijn, weten het antwoord. "Nee, eens in de vijf jaar, dus in 2025 zijn we weer aan de beurt". De teleurstelling is bij velen groot want zou Bevrijdingsdag niet de belangrijkste feestdag van het jaar moeten zijn. Vrijheid is immers een groot goed. Met name de laatste jaren voelden velen zich door corona beperkt in hun vrijheden, maar nog veel schrijnender is de huidige situatie in tal van andere landen waar mensen niet eens weten wat vrijheid inhoudt.

Ondanks het belang van Bevrijdingsdag, is het sinds 1990 wel een nationale feestdag, maar slechts eenmaal in de vijf jaar een officiële feestdag in Nederland. De eerstvolgende keer dat dit gebeurt is pas in 2025. Veel mensen moeten op deze dag dus gewoon werken. Scholen en bedrijven zijn niet gesloten. Wel worden jaarlijks tal van Bevrijdingsfestivals door het gehele land georganiseerd die immer op een grote belangstelling kunnen rekenen.

Het belang van vrijheid
Vanwege de immense waarde voor ons land en geschiedenis, is het gerechtvaardigd om Bevrijdingsdag officieel te erkennen als nationale feestdag in Nederland. Het is een dag waarop we volop genieten van onze vrijheid en beseffen hoe belangrijk deze is. Tegelijkertijd staan we stil bij de offers die gebracht zijn om deze vrijheid te verkrijgen en denken we aan degenen die daarvoor gestreden hebben.

Bovendien wordt het belang van vrijheid en democratie steeds groter, waardoor de erkenning van Bevrijdingsdag als officiële feestdag een belangrijk signaal afgeeft dat vrijheid en democratie voor ons van groot belang zijn.

Vrijheid koesteren
Er zijn dus genoeg redenen om Bevrijdingsdag te erkennen als de belangrijkste feestdag in Nederland. Het is een dag die ons eraan herinnert hoe kostbaar onze vrijheid is en hoe belangrijk het is om deze te beschermen. Door deze dag te vieren als nationale feestdag kunnen we als land een signaal afgeven dat we de vrijheid en democratie koesteren waarvoor onze voorouders hebben gestreden.

En laten we eerlijk zijn, wie zou er nou geen feest willen vieren op een dag die draait om vrijheid, verbondenheid en dankbaarheid? Laten we met zijn allen genieten van deze dag en ons realiseren hoe gelukkig we zijn dat we in vrijheid kunnen leven.