ALKMAAR - Nadenken over je nalatenschap is iets dat veel mensen niet graag doen. Maar al te vaak wordt dit vooruit geschoven. Dat is iets voor later, als we oud zijn. Maar niet iedereen wordt 85 en niet iedereen is op hoge leeftijd nog in staat om goede beslissingen te nemen over zijn erfenis. Het is dus echt belangrijk om hier op tijd over na te denken. Door alles goed op papier te zetten kan er geen misverstand ontstaan over wie er iets van je erft of wie de uitvoering van het testament als executeur op zich moet nemen. Heb je bijvoorbeeld een eigen woning met overwaarde dan komt er wellicht een flinke som geld beschikbaar.

Ruzie over de erfenis kan familierelaties flink verstoren

Het komt regelmatig voor dat er ruzie ontstaat over de erfenis van vader, moeder, een tante of een grootouder. Zeker als het testament niet eenduidig is of als sommigen twijfelen of de overledene dit testament wel bij het volle verstand en in alle vrijheid zo heeft opgesteld. Als je het testament wilt aanvechten dan zijn er ervaren advocaten familierecht die je kunnen bijstaan. Zij kunnen het testament bestuderen om te zien of er mogelijk sprake is van onrechtmatigheden. Ook de omstandigheden waaronder het testament is opgesteld kunnen een rol spelen. Is het testament recent gewijzigd? Was de erflater op dat moment nog wel volledig handelingsbekwaam? Bedenk wel dat dergelijke procedures slepend en dus langdurig zijn. Een rechter zal niet over één nacht ijs gaan met het nemen van een beslissing. Vaak worden hiervoor deskundigen geraadpleegd alvorens de rechtbank tot een oordeel komt.

Benoem alle aspecten in een testament

Wanneer je besluit om een testament op te maken dan is het belangrijk om hierin alle aspecten mee te nemen die van belang zijn. Niet alleen de verdeling van geld en kostbaarheden, maar bijvoorbeeld ook de zorg voor minderjarige kinderen of huisdieren kan hierin worden opgenomen. Niet zelden komt het voor dat kinderen van wie de ouders overlijden in een juridische strijd terechtkomen omdat meerdere familieleden voor hen willen zorgen. Huisdieren belanden vaak in het asiel omdat er geen mensen in de directe omgeving zijn die hen willen opnemen of een goede plek voor hen willen zoeken. Door in je testament vast te leggen hoe je het geregeld wilt hebben, kun je dus veel ongewenste situaties voorkomen.

Een testament aanpassen

Het is altijd mogelijk om je testament later aan te passen. Daar kunnen talloze redenen voor zijn. Als je een wijziging wilt, dan moet je testament opnieuw bij de notaris worden vastgesteld. Deze bewaart de meest recente versie. Deze zal na je overlijden worden geopend en voorgelezen aan de erfgenamen. De afspraken die hierin vermeld staan zijn in principe bindend. Het is dus belangrijk om een wijziging tijdig te laten opnemen in je testament. Ook hiermee kun je problemen voorkomen, bijvoorbeeld als je gebrouilleerd bent met iemand die eerder in je testament als erfgenaam werd vermeld.