Overal in het land worstelen steden met het parkeervraagstuk. Het aantal inwoners stijgt, maar ruimte voor meer parkeergelegenheid is er vaak niet. Voor de gemeente Alkmaar vormde dit bijvoorbeeld al aanleiding tot het wijzigen van het parkeerbeleid in de binnenstad, waar bewoners van nieuwe adressen sinds dit jaar geen recht meer hebben op een vergunning voor parkeren op straat. De wachtlijst voor dergelijke vergunningen werd namelijk steeds langer.


Garage-abonnement

Hoe moet je dan als bewoner je auto kwijt, als je die niet op straat mag parkeren? Welnu, je kunt onder voorwaarden nog wel kiezen voor een zogenoemd garage-abonnement. Dit houdt in dat je in een gemeentelijke parkeergarage kunt parkeren, maar niet in de parkeergarage van APCOA.nl aangezien die door een commerciële partij wordt beheerd. De gemeente heeft in dat geval niet de mogelijkheid om hiervoor een abonnement te bekostigen.

Andere gemeenten

Dat Alkmaar bepaald niet de enige gemeente is die moeite heeft om de toenemende parkeerdruk op te lossen, blijkt wel wanneer we de situatie in andere gemeenten onder de loep nemen. In Beverwijk heeft de commotie rond het gewijzigde parkeerbeleid zelfs een wethouder gekost en het is algemeen bekend dat je op het gebied van parkeren Amsterdam maar beter helemaal kunt mijden, als het om de openbare weg gaat. In de regel bieden parkeergarages in de hoofdstad over het algemeen nog wel wat mogelijkheden.

Deelauto’s

Een grote kans wordt toebedeeld aan de introductie van deelauto’s. Met name voor mensen die slechts af en toe een auto nodig hebben, is de deelauto ideaal. Als tien mensen gebruik maken van dezelfde auto, scheelt dat dus negen parkeerplaatsen. Wanneer dit systeem in meerdere wijken een succes zou worden, vallen daardoor op veel locaties parkeerplekken vrij, die de schaarste doen afnemen. Om meer mensen richting deelauto’s te sturen, kunnen gemeenten ervoor kiezen om de parkeervergunningen duurder te maken of het aantal parkeervergunningen per woonadres te maximaliseren.

Fietsen

Een andere pijler waar de gemeente Alkmaar op leunt, is het stimuleren van het fietsgebruik. Daarbij draait het primair om twee zaken: de fietsroutes moeten goed zijn en er moeten voldoende stallingen zijn. Wanneer aan die twee belangrijke voorwaarden wordt voldaan, is het mogelijk om meer automobilisten te verleiden om vaker voor de fiets te kiezen. Mede hierom faciliteert de gemeente Alkmaar inmiddels het gebruik van deelfietsen bij OV-knooppunten, P&R-plaatsen en andere strategische plaatsen in de stad.