ALKMAAR - Corporaties houden de huren laag. Minimaal 95% van de corporatiewoningen is een sociale huurwoning. 60% van de woningen heeft zelfs een huurprijs van maximaal € 586,68, een belangrijke grens voor de huurtoeslag. Tegelijk houdt de gemeente de gemeentelijke heffingen laag. Een set afspraken waar alle partijen blij mee zijn. De heer Schulp namens de huurdersorganisaties: “We merken dat zij onze inzet waarderen en er een groot belang aan hechten. Wij vinden het wenselijk om, waar mogelijk, gezamenlijk op te trekken.”

Betere match

De corporaties investeren komend jaar € 16,5 miljoen in nieuwbouw die past bij de vraag van woningzoekenden van nu en de toekomst. De komende tien jaar komen er 750 sociale huurwoningen bij. In 2017 worden er al drie projecten met in totaal 89 woningen opgeleverd en wordt gestart met de bouw van 226 woningen.

Onderhoud en renovatie 

In 2017 wordt er door de corporaties voor bijna € 21 miljoen aan onderhoudsinvesteringen gedaan. Het gaat om woningverbeteringen, regulier onderhoud en het energiezuiniger maken van de woningen voor de huidige en de toekomstige bewoners.

Sociaal-maatschappelijke doelen 

De partijen vinden dat iedereen in de gemeente Alkmaar moet kunnen wonen, ongeacht inkomen, afkomst of leeftijd. Daarom is het plan om bepaalde buurten levensloopbestendig te maken. In deze buurten kunnen bewoners van alle leeftijden (blijven) wonen, van jong tot oud, ook als zij zorgbehoevend zijn of andere begeleiding nodig hebben om zelfstandig te wonen. De gemeente heeft de regie op levensloopbestendige wijken en betere verbinding tussen welzijn en wonen. De corporaties maken meer woningen geschikt voor ouderen en minder validen.

Duurzaamheid 

Alle partijen gaan de bewoners bewust maken van stookgedrag en energieverbruik. De corporaties streven naar energie neutrale nieuwbouw (er wordt net zoveel energie opgewekt als er gebruikt wordt). Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Rijk.